ÖVRIGA

USAs militär är världens största miljöförorenare.

  Förra veckan hände något som media ägnade minimal uppmärksamhet, nämligen att USAs flottbas i Virginia Beach hade släppt ut 450 liter jetbränsle mindre än 15 mil från Atlanten. Händelsen var inte lika katastrofal som andra utsläpp från oljeledningar, men avslöjar en viktig men mycket…

LÄS MER