Kvinnor för Fred och Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen: Nedrustning är enda möjligheten

Idag, den 1 juli, träder värdlandsavtalet med Nato i kraft. Framtiden kan döma oss!

Nedrustning är enda möjligheten.
Fredshälsningar
från Kvinnor för Fred och Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen
via My Leffler och Karin Utas Carlsson