USAs militär är världens största miljöförorenare.

 

Förra veckan hände något som media ägnade minimal uppmärksamhet, nämligen att USAs flottbas i Virginia Beach hade släppt ut 450 liter jetbränsle mindre än 15 mil från Atlanten. Händelsen var inte lika katastrofal som andra utsläpp från oljeledningar, men avslöjar en viktig men mycket litet känd uppgift – att USAs försvarsdepartement är både landets och världens största miljöförorenare.

Militären släpper ut mer farliga ämnen än USAs fem största kemiska företag tillsammans. USAs försvarsdepartement har släppt ut oerhört farligt avfall som utarmat uran, olja, jetbränsle, avlövningsmedel som t.ex. Agent Orange och bly, bland annat.

Förre chefen för Pentagons miljöprogram berättade 2014 i Newsweek att Pentagon har 39.000 förorenade områden på över 150 miljoner tunnland bara i USA.

USAs militärbaser, både i USA och runt om i världen (800 baser utanför USAs gränser) är konstant beskrivna som världens mest förorenade platser med perclorat och andra slags jet- och raketbränsle som förorenar dricksvattenkällor och underjordiska sötvattenkällor.

Hundratals militärbaser finns på USAs miljöskyddsorgans (EPA) lista över f.d. militära installationer eller områden som är berättigade till upprensningsbidrag, utan att räkna baser i funktion.

Nästan 900 av nästan 1 200 militäranläggningar som tidigare tjänat militära syften, är övergivna.

”Nästan alla militära områden i detta land är allvarligt förorenade” sa John D. Dingel, pensionerad kongressledamot och krigsveteran, till Newsweek 2014. Camp Lejeune i Jacksonville, North Carolina är en sådan bas. Föroreningen från Lejeune spreds vitt omkring och blev dödlig när grundvattnet förorenats med cancerframkallande ämnen. Det blev då allmänt känt att föroreningen pågått mellan 1953 och 1987. 

Men det var inte förrän i februari 2017 som regeringen medgav att de som utsatts av kemikalier i Lejeune officiellt skulle kunna kräva kompensation. Ett stort antal militärbaser utomlands har förorenat lokalbefolkningens dricksvatten, den mest ryktbara är flygbasen Kadena i Okinawa.

Mellan 1946 och 1958 provsprängde USA 66 kärnvapen nära Bikiniatollen. De som levde på Marshallöarna i närheten utsattes för mätbart radioaktivt kärnavfall från dessa prov, enligt National Cancer Institute.

Dessutom är USA, som genomfört fler kärnvapenprov än alla andra länder tillsammans, också ansvariga för den massiva strålning som fortsätter att förorena många öar i Stilla Havet. Marshallöarna är ett särskilt belysande exempel där USA fällde mer än 60 atombomber från 1946 till 1958. Invånarna på Marshallöarna och det näraliggande Guam fortsätter att ha ett växande högt antal cancerfall.

Sydvästra USA var platsen för många kärnvapenprov som förorenat stora områden. Navajofolkets reservat har förorenats av nu övergivna urangruvor, där USAs militärindustri hämtat nödvändiga råvaror.

Ett av de senaste beläggen på USA-militärens ohyggliga föroreningsrekord är Irak. Där har USAs verksamhet lett till ökenutbredning över 90 procent av landet, så Irak är ett också öppet bevis på USAs militära miljöförstöring. Den skadar Iraks jordbruk och tvingar landet att importera över 80 procent av sina livsmedel.  USAs användning av utarmat uran i Irak under Gulfkriget har också lagt en tung miljöbörda för irakierna. Dessutom har USAs policy under invasionen 2003, att bränna avfall i öppen eld, orsakat stor ökning av cancer bland USAs egen personal, förutom bland  irakiska civila.

Fastän USA-militärens miljömeriter sedan länge visat att politiken inte är hållbar, har det inte hindrat dem från att öppet fortsätta  föroreningen. I november 2016 tillkännagav USAs Flotta att de skulle dumpa 20.000 ton miljöfarliga ”stressfaktorer”, inklusive tungmetaller och explosiva ämnen, i kustnära vatten i nordvästra Stilla Havet.

Planen som presenteras i Flottans Nordvästra Miljöutsaga för Utbildning och Försöksverksamhet, undgår att nämna de ”stressfaktorer”  som tas upp i USAs miljöskyddsorgans (EPA), som välkända faror, många är mycket giftiga både akut och på långsikt. De 20.000 ton ”stressfaktorer” som nämnts i ”Uttalandet om Miljöpåverkan” tar inte upp de ytterligare 4,7 till 14 ton av ”potentiellt giftiga metaller” som Flottan planerar att fortsätta släppa ut årsvis i sjöar längs Puget Sound i Washington.

Som svar på den oro som dessa planer skapar har en taleskvinna för Flottan sagt att tungmetaller och utarmat uran inte är farligare än annan metall. Det verkar som att USAs militära operationer som avser att ”hålla amerikaner i säkerhet” sker till ett mycket högre pris än de flesta inser – ett pris som kommer att generationer får känna av i framtiden.

Whitney Webb,15 maj 2017.

Översättning från engelska, Agneta Norberg.