Washington: lögner och cynism

För 17 år sedan använde sig dåvarande USA-president George W Bush av lögn och bedrägeri för att invadera Irak och införa en brutal nykolonial regim, som sedan dess dränkt denna arabiska nation i elände och våld: lögnen om Saddam Husseins massförstörelsevapen, med anglosachsiska massmedias skamliga medbrottslighet vida spridd i USAs och EUs folkopinion. Det var förevändningen för att i mars 2003 lansera den väpnade offensiv som planerats sedan många år.

Idag har president Donald Trumps intressen i Washington, och premiärminister Benjamin Netanyahus i Tel Aviv, och det militärindustriella komplexets omättliga ambitioner sedan mitten av 20hundratalet, kidnappat Förenta Staternas demokrati, och slagit sig samman för att genom en kedja förtäckta aggressioner och serietillverkning av lögner, leda världen till krig.

Vita Husets och dess allierades lögnaktighet nådde förra fredagen en krampanfallsnivå när Trump försökte presentera mordet på en hög iransk general på Bagdads flygplats som en preventivåtgärd för att stoppa ett krig, inte börja ett.

Som redan blivit klart, mordet på general Soleimani var en provokation, likvärdig en krigsförklaring, och skulle ha kunnat sätta hela världen i brand om den mördade hade varit minister i en västlig regering. Och naturligtvis ett absolut brott mot internationell rätt, också eftersom Soleimani hade diplomatisk immunitet under sin vistelse i Irak, ett brott mot alla regler om respekt för landets självbestämmande, som inte informerades om uppskjutning av raketerna därifrån.

Till denna sjukliga lögnaktighet kommer Trumps, hans tjänstemäns och allierades öppna, gränslösa cynism. Ett av de västliga ledarnas mest utstuderade fräckheter kom på måndagen från Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare, Norges tidigare statsminister, efter ett möte med Natoländernas ambassadörer. Han uttalade sitt stöd för Washingtons brottsliga handlande och uppmanade Iran att undvika mer våld och provokationer. Till denna samling cynismer kan också föras Trumps egna uttalanden och Pentagonsekreteraren Mark Espers, om att de väpnade styrkor som leddes av USA, skulle stanna i Irak trots att deras närvaro där förlorat varje berättigande efter att det irakiska parlamentet beslutat att utvisa alla utländska väpnade styrkor.

Svaret från Iran med raketangrepp mot en militärbas i Irak som härbärgerar Natostyrkor som repressalie för mordet på Soleimani, utgör det förutsedda beviset för att USA-presidentens dumdristiga provokation inte skingrade, och inte på något sätt kunde skingra hoten mot hans lands intressen.

Tvärtom, Trumps dumdristighet drev på det USA-hat som sprider sig bland viktiga sektorer i de muslimska samhällena, och mångdubblade risken för ett storskaligt krig i Västasien med omgivning.

La Jornada, ledare 2020-01-08
Översättning Eva Björklund 2020-01-08