Hur kan kärnvapen avvecklas och förbjudas? Seminarium 29 januari, 18.00, Sandlersalen, ABF-huset

Kan Ickespridning och FN-konventionen om förbud mot kärnvapen förstärka varandra?

Sveriges regering har inte signerat FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, TPNW, och avvaktar utgången av den stundande översynskonferensen om Ickespridningsföredraget, NPT, i New York under april-maj 2020. Därefter ska regeringen ta ny ställning till signering.

Vilka förväntningar kan vi ha på Sveriges regering efter översynskonferensen?

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som Palmecentret är en del av, arbetar intensivt för att få 50 stater att ratificera TPNW.
Seminariet kommer att belysa det sedan länge etablerade NPT och den nyare FN-konventionen TPNW, som avser att stigmatisera och förbjuda kärnvapeninnehav och hot med kärnvapen, men även hur ICAN arbetar i våra grannländer Finland och Norge.

Medverkande:
Gabriella Irsten, politisk handläggare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet
Claus Montonen, Finlands fredsförbund, samordnare finska ICAN-kampanjen
Anja Lillegraven, Norske leger mot atomvåpen, norska ICAN-kampanjen
Samtalsledare: Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Datum och tid: 29 januari 2020, 18:00
Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangör: ABF Stockholm, Nätverket för kärnvapennedrustning och Olof Palmes Internationella Center.
Kostnad: Fri entré

Varmt välkommen!