Det brottsliga mordet, krigshandling av USA

USAs mord på den iranske generalen Soleimani var en krigshandlig, som inte får tolereras. Oavsett vilket brott Soleimani har begått, har Förenta Staterna ingen laglig eller moralisk rätt att genomföra en sådan aktion, lika lite som de nyligen genomförda bombningarna av fem iranska installationer i Irak och Syrien. Irak, Syrien och Iran är suveräna nationer och USAs bombangrepp utgör grova brott mot folkrätten. Dessa brott har också kränkt Irans regering och folk. Hur skulle USA reagera om deras militära installationer i Japan eller Korea hade attackerats eller om USAs överbefälhavare hade mördats?

Mordet på Soleimani väcker farhågor, att det kan få följder som mordet på ärkehertig Franz Ferdinand i Sarajevo, 1914, som utlöste första världskriget. När väl krigsbranden är tänd är det inte lätt att släcka den. Vi borde ha lärt av det förflutna att KRIG INTE ÄR SVARET.

Vår uppgift nu är att göra allt vi förmår att förhindra en upptrappning, ett större krig, eller t.o.m. ett kärnvapenkrig, som Iran säkerligen kommer att återgälda. Vi uppmanar den globala fredsrörelsen till omedelbara, snabba aktioner.

USA. är långt ifrån oskyldigt i Mellanöstern. Vi har bevittnat 70 år av USAs angrepp på andra suveräna stater – militära, diplomatiska, ekonomiska, kulturella och många andra – att med sin hegemoniska makt ta kontroll över oljefyndigheter i andra länder. Folken i Mellanöstern fortsätter att betala priset för USAs fientligheter och ställföreträdande krig. De har rätt till världens stöd i en ny fredsprocess.

Donald Trump hävdar att mordet var nödvändigt som förebyggande åtgärd, men vi bör komma ihåg the ”Joint Comprehensive Plan of Action” (the Iran nuclear deal) som erbjöd grunden för en diplomatisk lösning på spänningarna mellan USA och Iran. Trumps och Boltons brott mot denna FN -överenskommelse gör att världen nu faller ner i en avgrund. Som svar på mordet på en USA – entreprenör har Trump och kompani bombat och förstört fem militära mål i Irak och Syrien. Det utlöste en militant protest vid USAs ambassad, där styrkor samlades för att ge igen.

I stället för att inleda ett krig genom att mörda Soleimani, skulle mer rationella ledare försökt att vända upptrappningsspiralen och med diplomati hindra mördande upptrappning.

Vi avvisar totalt och med avsky de dåraktiga, stridslystna och livsfarliga USA- aktionerna som kan föra världen till en global konflikt som utan tvivel skulle innefatta kärnvapenanvändning. Mer krig är inte svaret. I april 1982 introducerade ‘The Independent Commission on Disarmament and Security Issues’ – även känd som Palmekommissionen –- idén att ”Stater kan inte söka säkerhet på varandras bekostnad: säkerhet kan endast uppnås genom gemensamt arbete”. Vi behöver detta koncept för gemensam säkerhet idag, mer än någonsin, när vi står inför ett gemensamt hot om klimatförändringar och kärnvapenkrig mot vår överlevnad.

Dessutom uppmanar IPB FNs säkerhetsråd att fördöma denna USAs aggression. IPB uppmanar också EU att vägra stöd för något krig, och att förklara att Europa motsätter sig militära angrepp på Iran och inte ämnar inte tillåta USA att använda militära installationer och baser på EUs medlemsstaters territorier.

Det är dags för fredsrörelsen att göra något. Låt oss förenas över politiska och sociala gränser för att undvika detta ödesdigra krig!

International Peace Bureau, IPB
Översättning Agneta Norberg 2020-01-23