Arktis Snö, Mörker och Kyla

Rapport om utvidgningen av USA-Natos väldiga testområde i Norra Norrland

15 december, 2004, 10 år efter Sveriges inträde i EU, fattade riksdagen beslut om Sveriges framtida försvar. I beslutet fanns ett inbäddat förslag om att Norrland skulle hyras ut till främmande länders krigsmakter och deras vapenindustri. Provflygningsområdet skulle omfatta praktiskt taget hela Norrland.

Detta förslag hade föregåtts av en enmans utredning, Leif Leifland, och utredningens namn var ”Snö, mörker och kyla”. Förslaget gick ut på att Vidsels testområde skulle utökas till Kirunas Esrangeområde, varifrån de skulle kunna träna avfyrning av långdistansrobotar, som skulle mötas med moteld från Vidsel. Redan år 2000 tecknades ett samarbetsavtal mellan Rymdbolaget och Försvarets Materielverk -FMV. Det innebar att Rymdbolagets område – NEAT– där Esranges robotbas och Vidsels provområde ingår, slogs samman, för att erbjuda sina tjänster till utländska makter och företag. Provområdet består alltså av två delar: NEAT 1 och NEAT 2, som knutits ihop till ett enda område med ett mellanliggande fält som kan användas till flygövningar. 2006, slöts ännu ett avtal mellan Rymdbolaget och FMV för att stärka NEATS ställning, som en ledande testanläggning av vapen-, flyg-, och rymdsystem i Europa. Enbart NEAT 1 är stort som Blekinge.

Vad används området till?
Rymden används allt mer i krig och detta område är viktigt för att träna vapen och annan krigsmateriel som kan använda sig av Esrange, världen största nedladdningsstation för satelliter. Det allra senaste är de förarlösa planen Unmanned Aerial Vehicles, UAV, eller drönare som de också kallas.Området är Europas största testområde för drönare. Enligt en reklambroschyr skryter ledningen om att Esrange är unikt ur vapenträningssynpunkt, i förhållande till det övriga tättbefolkade Europa. Ett exempel på vad som utprovas är den rymdstyrda USA-roboten, AMRAAM-Advanced Medium Range Air -to-Air- Missile. AMRAAM ska koppla på den nyligen slututprovade drönaren NEURON. NEAT används enligt professor Dave Webb kontinuerligt till att utprova drönare.Tyskland har även utprovat en långdidstansrobot där Ramstein, likaså Italien. 2002 var Israell i Norrbotten och testade ett förarlöst plan tillverkat av Israel Aircraft Industries. Planet startade och landade i Kiruna och flög testslingor ner till Vidsel och tillbaka. Det styrdes från flygplatsen i Kiruna. Enligt källor i UNRWA och FN har det använts vid flygraider mot Gaza-remsan.

Hela Norden är ett stridsområde.
2010, invigdes en supermodern militärbas, Reitan, alldeles vid Bodö, i Nordnorge. Bara sex mil från gränsen till Norrbotten i Sverige. Basen i Reitanfjället, är USA/Natos enda bas, norr om polcirkeln. Detta stora underjordiska USA/Nato- högkvarter spelar en central roll för krigföring i nordområdena. Här kan de höga militära Natoledarna på ofantligt stora skärmar, följa aktiviteterna i hela nordområdet, i Barents hav, ja, även så långt bort som Afghanistan. Denna toppmoderna anläggning i Nordnorge, är central för USAs krigföring.
Tas krigsmanövrerna och utbyggnaden av basanläggningar upp av freds-och miljöaktivister? Nej. De ansvariga för världskonferensen om miljön i Jokkmokk, den 2 feb. 2015, hade helt förbisett krigsspelen och Natos närvaro som ett miljöproblem. Inte med ett ord berördes att militären och Pentagon utsetts samma år att vara den mest miljöförstörande kraften i hela världen. Jag vill ta upp två exempel på de ständiga miljöförstörande stridsövningarna i Nordområdena. Cold Response-2012- och Arctic Challenge Exercise-2015.

USAF:s Raptor bär AIM-120 AMRAM

I SVD, den 18 mars, 2012, gick det för ovanlighetens skull att läsa om den återkommande vinterstridsövningen, Cold Response. Där återfanns en artikel av Gunnar Westberg (ordförande i Läkare mot kärnvapen): Kraschen mot Kebnekajses bergvägg sätter fokus på Natos närvaro i norr. Ett norskt militärplan kraschar med fem unga soldater ombord”. Det pågår en snabb och omfattande militarisering av Arktis. Sedan 2006 har regelbundna stridsövningar,Cold Response, genomförts i Arktis. Sverige genom Partnerskap för Fred, i den styrka på 16.300 soldater som deltar”
Återkommande stridsövningar i norra Sverige.

Ett annat exempel på dessa Nato-övergrepp är Arctic Challenge Exercise, 26 maj-2 juni, 2015. 115 stridsplan, 99 plan i luften samtidigt, övade krig mot Ryssland, på en utrymme från Nordnorge ner till Ö-vik. Stödjepunkterna för denna flygstridsövning finns i Norge, i Luleå(Kallax ) i Sverige och i Rovaniemi (Finland) Den största i sitt slag enligt svenske överbefälhavaren. AWACS (Airborne Warning and Controlstations), alltså flygande spionstationer, deltog för första gången. De är normalt stationerade i Ramstein i Tyskland. Dessa spionplan med ofantliga tallrikar på ryggen, såg jag uppställda, när jag var där och protesterade utanför USAs stora bas Manta, 2007. Men Rafael Correa såg till att när han fick makten 2006, tvingades USA att stänga sin militärbas där och ta bort AWACS planen. De är idag i Nordnorge.

Den 24 januari 2017 ställdes Edla Lantto och jag inför Luleå Tingsrätt för att ha gjort olaga intrång den 2 juni 2015. Vi protesterade mot den ofantliga stridsövningen över hela norra Sverige, från Nordnorge ner till Ö-vik.”Jag har inte gjort olaga intrång”, som anklagelsen lydde: DET ÄR USA/NATO SOM GÖR OLAGA INTRÅNG! Det sa jag också i rätten. Jag fick böta 5500 kr. Jag fick böta mest eftersom jag varit där tidigare och begått ett liknande brott.

Dessa Nato-övningar hade sin upprinnelse under president Bush sista dagar i Vita Huset då han skrev under ett dokument, som skulle få förödande följder för Sveriges nordområde: Presidential National Directive nr.66, rörande Arktis.

Där framgår att USA anser att Nordostpassagen är internationellt vatten, att direktivet innebär att USAs stridsfartyg, ubåtar och stridsflyg ska ha fri passage i nordområdet. Ett historiskt möte hölls på Island 2009, där USA/Nato kungjorde att de har strategiska intressen i arktiska regionen. Natos dåvarande generalsekreterare och alliansens två högsta befälhavare för europeiska kommandot och överkommendanten i Norfolk, Virginia, USA, var närvarande, bland andra. De pekade ut ARKTIS som oerhört viktig i deras strategiska koncept, ett koncept som antogs vid Natomötet i Lissabon, 2010.

I det nationella säkerhetsdirektivet står det: ”USA är en arktisk nation, med varierande intressen i denna region och är beredd att operara där, antingen oberoende eller tillsammans med andra stater, för att säkra dessa intressen som inkluderar missilförsvar, tidig varning,och att placera ut havs-och flygburna system för strategiska förflyttningar, strategisk avskräckning, havsnärvaro,att genomföra säkerhetsoperationer, säkra friheten att navigera och göra överflygningar. Det nationella direktivet nr.66, anger att USA har rätt att utplacera strategiska, militära styrkor, långflygande bombplan, kapabla att bära kärnvapen, och stridsfartyg, ubåtar kapabla att avskjuta robotar i Arktis som kan nå Ryssland över Nordpolen.
USA anser sig ha rätt att utstationera missilförsvarskomponenter i Norra Norrland, i Nordnorge, Polen, Rumänien och Turkiet.

En rapport från 2007 konstaterar: Natos marina styrkor kontrollerar Arktiska oceanen för att blockera Ryssland (Military Industry Herald, 2007.)

PS. Årets övning, Cold Response 2020, avslutades i förtid pga COVID-pandemin

Agneta Norberg. 2020/0920