You are here: Home - HEADLINE - “Alla människors lika värde, Alla folks lika rätt”

“Alla människors lika värde, Alla folks lika rätt”

Posted by on July 24th, 2014 with Comments Off

Den 4 juli arrangerades en färgsprakande musikalisk appell på Stortorget i Stockholm. På fotot syns Nej till krig, Nej till Nato och USA ut ur Guantanamo.

Paroller för mötet var:

• Stoppa USA:s/NATO:s krigsupptrappning och USA:s raketbasering i andra länder!

• Nej till imperialismens ”humanitära” interventioner!

• Fördöm USA:s omfattande krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna!

• För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande!

• För en ny ekonomisk och social världsordning!

• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar!

• För ett aktivt och demokratiskt FN!

• För ett fritt Palestina! Afghanistan! Irak! Libyen! Syrien! Erkänn Västsahara!

• Nej till USA:s blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!

Hela flygbladet kan du läsa här.

Comments are closed.

Sveriges Fredsråd stödjer Aktionsgruppen Nej till Nato. Läs mer om deras aktiviteter under hösten här:

6 augusti 2015 – 70 år efter Hiroshima

Kalendarium

Gilla Sveriges Fredsråd på Facebook för att få uppdateringar och nyheter

Natoutredningens kortfilm: Nato på 6 minuter

Jeju, Island of Peace

US ‘intelligence war’ triggers ‘Occupy spy base’ in UK

Agneta Norberg: Sweden´s role in rearmament