You are here: Home - HEADLINE - Sveriges fredsråd/Kvinnor för fred åker till OSSE-konferens i Tromsø 12-14 november

Sveriges fredsråd/Kvinnor för fred åker till OSSE-konferens i Tromsø 12-14 november

Posted by on November 8th, 2014 with Comments Off

Agneta Norberg, vice ordförande Sveriges Fredsråd, åker tillsammans med Sylvia Rönn, Kvinnor för fred, som enda representanter för svenska fredsrörelsen till Tromsø 12-14 november för Nordiskt forum för samarbete, mänskliga rättigheter och säkerhet i Arktis och Barentsregionen.

Konferensen arrangeras av svenska OSSE-nätverket i samarbete med Tromsø universitet och Norska Helsingforskommittén.

De tar med sig budskapet:

Demilitarisera arktiska regionen!

Stoppa Natos expansion!

Stoppa olje- och gasprospektering i Arktis!

Spara energi och bygg upp förnybara energikällor!

Klicka på titeln för att läsa mer i skriften The Arctic: A strategic hotspot – The High North in a military/strategic perspective.

Denna kommer Agneta Norberg och Sylvia Rönn att sprida liksom info-häftet från Kiruna konferensen 2013: Norden och Militariseringen av Rymden samt de infoblad om NEAT, Esrange, Drönare och Vardö som Svenska Fredskomittén producerat. Dessutom har Agneta Norberg skrivit ett häfte tillsammans med Eva Björklund – From Flank to Front, som ska distribueras.

Comments are closed.

Sveriges Fredsråd stödjer Aktionsgruppen Nej till Nato. Läs mer om deras aktiviteter under hösten här:

6 augusti 2015 – 70 år efter Hiroshima

Kalendarium

Gilla Sveriges Fredsråd på Facebook för att få uppdateringar och nyheter

Natoutredningens kortfilm: Nato på 6 minuter

Jeju, Island of Peace

US ‘intelligence war’ triggers ‘Occupy spy base’ in UK

Agneta Norberg: Sweden´s role in rearmament