22/11: Svensk krigsmakt i NATO:s ledband – hur långt ska vi låta det gå?

Seminarium på Socialistiskt forum:

Svensk krigsmakt i NATO:s ledband – hur långt ska vi låta det gå?

Det gick mycket snabbt. Medan regering och riksdag kröp ur neutralitetspolitiken skickades territorialförsvaret till skroten. Kvar var bara vapenindustrins prestigeprojekt och legosoldater tränade för Natokrig. Operationen leddes av konsulter från USA. Nu skulle Sverige försvara sina ”vitala och/eller politiska intressen” i världen och återta sin ledarroll i Östersjöområdet. I dag är vi i allt utom det formella anslutna till Nato. Svenska soldater slåss i Afghanistan, JAS-plan deltog i kriget mot Libyen och Nato övar på svensk mark. Nyligen slöts ett värdlandsavtal med alliansen. Samtidigt deltar Sverige i inringningspolitiken mot Ryssland. Vi behöver en fredsrörelse som säkrar alliansfrihet och stoppar deltagande i försöken att med militära, ekonomiska och politiska påtryckningar topprida världen.

Medverkande: Mikael Nyberg, Svenska Clartéförbundet och Agneta Norberg, Kvinnor för fred

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, lokal Brännkyrka plan 4.

Arrangör: Svenska Clartéförbundet, Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Klicka här för att läsa mer om Socialistiskt forum, 22 november, 10.00-18.00, ABF-huset, Stockholm, med över 100 programpunkter!