4/12: Final – Kvinnors motstånd i dag och i framtiden

Deltagande är Leonore Wide, Stina Oscarson, Margareta Ingelstam, Annika Spalde och Agneta Norberg.

Vi avslutar nu vår välbesökta serie Kvinnornas kamp för fred med ett seminarium och samtal där vi tillsammans blickar framåt och söker nya vägar. Vilka är utmaningarna inom svensk säkerhetspolitik i dag och hur kan vi göra våra röster hörda?

Inledare är:

Margareta Ingelstam, aktiv för civilt förebyggande och fredsbyggande

Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd, Kvinnor för fred

Stina Oscarson, fri debattör

Annika Spalde, Ofog

Leonore Wide, Svenska Läkare mot Kärnvapen

Moderator är Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred

Fri entré, kl 18:00-20:00, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

 

Under hösten 2014 har Kvinnor för Fred och Sveriges Fredsråd arrangerat föreläsningsserien Kvinnornas kamp för fred. I år är det 100 år sedan första världskriget bröt ut och vi ville lyfta kvinnors arbete för fred under det senaste seklet. Syftet har varit att ta reda på vad vi kan lära av dem.

Vi har lyft kvinnor som arbetade med fredsfrågan runt första världskriget som Elin Wägner och Andrea Andréen, fredsmötet i Haag 1915, Rosa Luxemburg, Alva Myrdal, Inga Thorsson och kvinnligt motstånd mot kärnvapen och nazism. Läs gärna mer i föregående inlägg på den här sidan.

Seminarierna har varit på ABF-huset i Stockholm men har kunnat följas i övriga landet via webbsändning.

Vi har även sett Margareta von Trottas film om Rosa Luxemburg och två filmer om kvinnornas protester vid militärbaserna Greenham Common och Menwith Hill i Storbritannien.

Den 4 december är det alltså dags för finalen och vi hoppas på många uppslag inför det fortsatta fredsarbetet. En tanke med mötet är också att vi som är aktiva inom fredsrörelsen möts för att diskutera utmaningarna i svensk säkerhetspolitik. Det finns mycket som händer som inte speglas tillräckligt i offentligheten, till exempel värdlandsavtalet med Nato, de militära övningarna i norra Sverige och avlyssningsstationerna på svensk mark.

Utgångspunkt och fokus är svensk säkerhetspolitik i dag och framöver. Det är makthavarna i Sverige som vi har störst möjlighet att påverka. Efter presentationerna samlas vi i mindre grupper och samtalar om vilken/vilka utmaningar som är viktiga att fokusera på, och vilka metoder vi kan använda för att få till stånd den utveckling i Sverige som vi önskar. Hur kan vi på bästa sätt påverka makten och opinionen?

Välkommen till det sista mötet i höstens föreläsningsserie!

Arrangörer: Kvinnor för fred, Sveriges Fredsråd, ABF Stockholm