You are here: Home - AKTUELLT - Brev till regeringen angående Sveriges närmande till NATO

Brev till regeringen angående Sveriges närmande till NATO

Posted by on September 22nd, 2014 with Comments Off

Till

Sveriges Regering

Rosenbad

Stockholm

 

Sveriges närmande till NATO- alliansen är djupt oroande.

Ännu ett steg mot svenskt medlemskap i kärnvapenalliansen togs vid NATO-toppmötet i Newport i Storbritannien den 4 september, 2014, när Sveriges överbefälhavare, Sverker Göransson, undertecknade det s.k. ”värdlandsstödsavtalet” med NATO.  Avtalet handlar om att regeringen satt sig i förhandlingar om villkoren för att stationera NATO-trupper på svensk mark. Avtalet ska leda till förberedelse för att vid en tänkt internationell kris göra Sverige till en bas för NATOs styrkor. Detta kommer att kräva omfattande gemensamma stridsövningar på svenskt territorium. Det undertecknade s.k. ramavtalet skall läggas fram inför riksdagen innan det kan träda i kraft.

Vi, organisationer inom Sveriges Fredsråd, uppmanar den nya regeringen att ompröva detta beslut, som helt frångår den tradition av fredspolitik som kunnat bedrivas på grund av svensk neutralitet och alliansfrihet. Vi önskar även att den nya regeringen omprövar regeringsbeslutet, som togs i april 2014, att USAs s.k. AWACs-plan tillåts spionera på Ryssland från svenskt luftrum.

Vi önskar få ett svar på denna skrivelse: info@frednu.se

 

Stockholm 22 september 2014.

 

…………………………………………………………

Kemal Görgy, ordf. Sveriges Fredsråd

Comments are closed.

Sveriges Fredsråd stödjer Aktionsgruppen Nej till Nato. Läs mer om deras aktiviteter under hösten här:

6 augusti 2015 – 70 år efter Hiroshima

Kalendarium

Gilla Sveriges Fredsråd på Facebook för att få uppdateringar och nyheter

Natoutredningens kortfilm: Nato på 6 minuter

Jeju, Island of Peace

US ‘intelligence war’ triggers ‘Occupy spy base’ in UK

Agneta Norberg: Sweden´s role in rearmament