You are here: Home - HEADLINE - Uttalande från Svenska Fredskommitténs årsmöte

Uttalande från Svenska Fredskommitténs årsmöte

Posted by on April 20th, 2015 with Comments Off

Göteborg 18-19 april 2015

Sverige och Norden ska inte bidra till att öka den internationella spänningen. Det är dags för en ny avspänningspolitik!

Krig och krigshandlingar pågår i Ukraina och Mellanöstern. Vi kan stå på gränsen till ett nytt storkrig.

Mitt i allt detta genomförs den största militära flygövningen i världen, ACE, i norra Sverige den 25 maj till den 4 juni. Över 100 flygplan varav många från NATO-länder kommer att öva i ett område som sträcker sig över en tredjedel av Sveriges territorium.

Vad sänder detta för signaler? Hur ska omvärlden kunna tro på Sveriges alliansfrihet? Sverige har under en lång tid varit en röst för fred och avspänning i världen.  Nu riskerar vi att bli en röst för krig och militär upprustning.

2014 har den dåvarande regeringen i Sverige undertecknat det så kallade Värdlandsavtalet med NATO, vilket tillåter permanent utländsk militär närvaro i vårt land.

Svenska Fredskommittén kräver:

- Svenskt territorium ska inte vara platsen för spänningsskapande militärövningar tillsammans med NATO-länder.

- Sverige ska istället vara en verklig röst för freden. Vi behöver samarbete istället för konfrontation. Det är dags för en ny avspänningspolitik.

- Det så kallade Värdlandsavtalet måste rivas upp.

 

 

Comments are closed.

Sveriges Fredsråd stödjer Aktionsgruppen Nej till Nato. Läs mer om deras aktiviteter under hösten här:

6 augusti 2015 – 70 år efter Hiroshima

Kalendarium

Gilla Sveriges Fredsråd på Facebook för att få uppdateringar och nyheter

Natoutredningens kortfilm: Nato på 6 minuter

Jeju, Island of Peace

US ‘intelligence war’ triggers ‘Occupy spy base’ in UK

Agneta Norberg: Sweden´s role in rearmament