Åsa Linderborg skriver om historieförfalskning

Åsa Linderborg. Foto: Frankie Fouganthin, Creative commons-BY-SA

Åsa Linderborg skriver på Aftonbladet debatt i sin artikel ”De döda manar oss” om det felaktiga i att

likställa Stalins Sovjetunionen med Hitlers Tyskland:

”… Jag har svårt att tro att de miljontals judar och romer som överlevde förintelsen uppfattade Röda arméns seger som att de undsluppit pestdöden för att i stället bli totalförlamade. Inte heller tror jag att den uppfattningen delas av de tiotusentals eller hundratals miljoner ryssar, polacker och andra folk i öst som antingen skulle ha förslavats eller hungerdödats om Hitler segrat (det var hans uttalade mål med Generalplan Ost).
Det sovjetiska väldet i Östeuropa efter 1945 präglades, bland mycket annat, av diktatur och ofrihet, men att likställa nivån på det förtrycket med Hitlers framfart blir en grotesk historieförfalskning. …”

Åsa Linderborg kopplar det också till nutiden:

”… Det är på den här punkten som debatten om andra världskriget har ideologisk betydelse. De nutida krig som borgerligheten stödjer motiveras alltid med att demokratier ska bekämpa diktaturer. Med andra världskriget som fond vill de placera USA i hjälterollen då som nu. …”

Hennes slutsats är att: ”Vi som lever måste berätta historien. Om och om igen.”

Läs hela artikeln på Aftonbladets hemsida