Natos jätteövning ökar krigsrisken

Flygblad – Stoppa ACE 2015.

Uttalande den 5 juni 2015, Luleå:

Sveriges delade värdskap för den stora militärövningen ACE, Arctic Challenge Exercise, är ett steg i en tyst anslutning till Nato. Ett annat är värdlandsavtalet som förra regeringen undertecknade just före valet och som riksdagen ska ta ställning till under sommaren 2016. Nästa steg är medlemskap i Nato.

Kriget börjar här – mitt ibland oss – med krigsövningar. Även i fredstid deltar Sverige i krigsförberedelser genom vapenförsäljning och här i Norrbotten testning av drönare, förarlösa flygplan, som dödar på avstånd i strid mot internationell lag. Denna vecka samtränar nio länder sitt stridsflyg, sannolikt också med last, d.v.s. bomber. Tre av Natoländerna har kärnvapen. Sverige har hittills motsatt sig innehav av kärnvapen. I och med närmandet till Nato förändras detta och Sverige blir på ett nytt sätt del av hotet med kärnvapen riktade mot Ryssland. Vi blir en del av rustningsspiralen och krigsrisken ökar.

Vi som samlats här i Luleå för att protestera med ickevåldsliga metoder är djupt oroade över utvecklingen och vi vill fästa uppmärksamheten på vad som pågår. Endast en stark folklig opinion kan stoppa detta vanvett som ökar hoten i stället för att ta itu med det världen behöver, t.ex. förhindra att temperaturförhöjningen blir mer än två grader och skapa en världsordning som inte driver människor på flykt.

Kunskaper i god konflikthantering behövs i säkerhetspolitiken. Hot leder till upptrappning. Det gäller därför att inte hota utan bygga en gemensam säkerhet. Konflikter på global och lokal nivå har stora likheter. Det är dags att använda kunskaper i konfliktlösning. De finns! Se den andra sidans perspektiv, sök lösningar som alla kan leva med. Provocera inte! Jätteövningen här provocerar och leder till motsvarande provokationer från den andra sidan och detta driver rustningsspiralen. Vi behöver förtroendeskapande åtgärder, förhandlingar, fredligt samarbete över gränserna – inte JASplan och drönare!

Uttalande av företrädare för fredsföreningar samlade här i Luleå:
Ofog, Kvinnor för Fred, Sveriges Fredsråd, Folkkampanjen Kärnkraft–Kärnvapen och Yrkesgrupperna mot Kärnvapen/för Fred.

 

Flygblad – Stoppa ACE 2015.

 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.