4 juli: Fira med solidaritetsrörelsen

Antiimperialistiska 4-julikommittén inbjuder till:

Färgsprakande musikalisk appell

på Stortorget, Gamla Stan i Stockholm.

Lördag 4 juli kl 14-16.

Musik och sång: Jan Hammarlund, Pepe&Mary, Stina Bengs, Elin Lyth, Ted Bjurwill, Wayra m fl

 

Stöd solidaritetsarbetets paroller: 

• Stoppa USAs/NATOs krigsupptrappning och USAs raketbasering i andra länder!

• Nej till Nato och världslandsavtal i Sverige!

• Nej till imperialismens ”humanitära” interventioner! 

• Fördöm USAs omfattande krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna!

• För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande!

• För en ny ekonomisk och social världsordning! Stoppa TTIP!

• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar!

• För ett aktivt och demokratiskt FN!

• För ett fritt Palestina! Erkänn Västsahara! 

• Nej till USAs blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!

 

 

Alla människors lika värde

Alla folks lika rätt

Alla människor föds lika. Alla har vissa oförytterliga rättigheter som rätten till liv, frihet och sökande efter lycka. Det är varje folks rätt att inrätta sin regering på det sätt som bäst passar dem för att uppnå trygghet och lycka. Med dessa vackra ord grundades USA för 239 år sedan. Trots dem byggdes världens starkaste stat upp genom massutrotning av urfolken, sekler av slavhandel och utplundring av andra länder. Under 1900-talet växte USA fram som världsmakt och gick efter Sovjetblockets sammanbrott på hämningslös offensiv för världsherravälde med mottot: ”Ett enda jordklot, en enda supermakt”. USAs globaliserade militarism för att krossa allt de upplever som hot mot utvidgningen av deras ”livsrum”, har nu slagit land efter land i spillror. Och deras avlyssning av alla närmar sig Orwells mardrömmar.

Försvagat imperium allt aggressivare 

Men USAs ställning i världen fortsätter att försvagas ekonomiskt och moraliskt av krigsbrotten och ansvaret för framväxten av islamistiska terrorgrupper i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och stödet till Israels folkmordspolitik. Världsmakten undergrävs också av latinamerikanska och karibiska folkens frigörelse och bildandet av ett eget förbund av självständiga stater som USA gör allt för att undergräva. Med ofattbara miljarder för militär kraftsamling i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa hoppas Washington kunna rädda sitt fördärvliga maktsystem.

De fattiga får betala för ekonomisk och klimatkris 

Oberörda av den egna politikens totala bankrutt har IMF, Världsbanken, WTO – helt kontrollerade av USA och EU – drivit skuldsatta länder till undergång. De fattiga staternas rätt att driva politik, att kontrollera egna naturtillgångar, att utveckla jordbruk och industri på egna villkor och begränsa de transnationella bolagens rörelsefrihet inskränks till de rikas förmån. Följden blir ökade klyftor, massvält, miljöförstöring, desperation och underutveckling. Världens fattiga folkflertal – även i det rika Europa – får bära följderna när de så kallade frihandelsavtalen – som TTIP – sätter bolagens rätt före folkens och bolagsvinsterna före kampen för att bevara miljön och hindra klimatkatastrofer.

USA/NATO siktar på världsmakt 

Med sin militära och politiska övermakt kväver USA/NATO de förändringar folken kräver. Med följsamma mediers informationsmonopol, paramilitärer, ”okonventionell” krigföring sprider USA kaos och terror och bryter sönder hela samhällen. Med EUs benägna stöd har USA globaliserat sin aggressiva militarism och vänt FN:s fredsprincip och den nationella suveräniteten till sin motsats för att säkra sitt ”hundraårsrike”: The New American Century. Utomrättsliga avrättningar med förarlösa flygplan har blivit vardagsmat för en världsmakt som hävdar att dess våld är lag.

Kontroll över världens olja och gas 

USAs uppbyggnad av raketbaser i Europa och militarisering av yttre rymden ska stärka den militära övermakten. Ett mål är att säkra tillgången till världens olja, kontrollera oljeledningar och tankfartygs rutter på internationellt vatten och undanröja hot mot energitillförseln. Med anfallet på Libyen inledde USA och Europas ledande före detta kolonialmakter det tredje kriget på tio år mot Arabvärlden. I det fjärde kriget, det mot Syrien, har de lierat sig med Saudiarabien, andra oljekungadömen och Turkiet men ändå inte lyckats ta kontroll över Syrien, bara dra in hela Mellanöstern i krigets helvete.

Över 1.000 USA-baser i världen, inringar Ryssland och Kina 

USA/NATO fortsätter att stärka inringningen av Ryssland, Kina och hela eurasiatiska världsdelen. I Östasien stärks de militära banden med Sydkorea, Japan, Singapore, Australien och nära nog ständiga krigsövningar pågår – i luften, till havs och på land. USA/NATO har dragit med Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien i centralasiatiskt samarbete och genomför stora krigsmanövrer på gränsen till Ryssland. Konflikten i Ukraina måste ses i detta sammanhang. I Afrika har USA byggt ut militärbaser i nästa alla länder. Nya fruktansvärda bomber utvecklas.

Finlands och Sveriges inlemmas stegvis i NATO i ett projekt för världsherravälde som överträffar Hitlers. Sverige och Finland deltar i krigsövningar i Norden för kontroll över olja och gas under ryska Arktis, i år i världens största flygkrigsövning, Arctic Challenge Exercise, över hela Norrland. I Kiruna står Esrange, världens största nerladdningsstation för satelliter, till tjänst. Vi lever i en extremt farlig tid och Sverige smygs allt tätare in i NATO med ett värdlandsavtal där NATO från Sverige kan angripa tredje land, operera på egen hand och t.o.m. införa kärnvapen.

Återta kontrollen över ”egna” världsdelen 

Hemmavid aktiverar USA sin Fjärde Flotta för patrullering kring Sydamerika och Karibien, med beredskap för militära intrång. USAs militärbaser utspridda över Latinamerika inringar ”Världens lunga”, det jättelika Amazonasområdet med en stor del av världens syre- och sötvattensreserver. Ursprungsfolkens rättigheter och liv hotas. De folkliga ALBA- länderna demoniseras, folkvalda regeringar undergrävs och hotas av militärkuppspöket Obama återupplivat. Hundratals miljoner US-dollar ägnas undergrävande verksamhet. Men de lyckas inte kväva folkens strävan efter fred och frihet.

Kämpa för rättvisa, frihet och bröd 

USAs självständighetsförklaring 1776 var en milstolpe för mänskligheten på väg till FN:deklarationen om mänskliga rättigheter till försvar för jordens utsugna, för nationernas rätt till kontroll över egna resurser, till en rättvis ekonomisk världsordning, till frihet och demokrati. Vi firar den 4 juli som en frihetsdag riktad mot USAs världsomfattande brott och hot mot de mänskliga rättigheterna, mot folkens självbestämmande och mänsklighetens överlevnad.