Upprop mot Sveriges värdlandsavtal med NATO

Ladda ner och skriv ut listor för namninsamling genom att klicka på bilden till höger (dokumentet är två sidor). 

Om värdlandsavtalet godkännes tar Sverige ett stort steg närmare NATO-medlemskap.

Avtalet innebär att NATO kan få stationera trupper och militär utrustning, inklusive kärnvapen, i Sverige. Militäralliansen kan dessutom ”föreslå” att man skall börja bedriva operationer mot tredje land från svenskt territorium.

Avtalet är undertecknat av den förra regeringen 2014 men det måste godkännas av riksdagen innan det börjar gälla. Det väntas ske på våren 2016 då förslaget läggs fram för Riksdagen. Då skall värdlandsavtalet och alla ändringar av lagstiftningen som hör till godkännas i ett svep.

Det är viktigt att slå vakt om Sveriges alliansfrihet som syftar till neutralitet i krig. Vi som skrivit under detta upprop kräver att varken avtal eller lagändringar skall godkännas.

Sverige ska inte föras närmare NATO-medlemskap.

Aktionsgruppen Nej till Nato

Du kan också skriva under uppropet genom att gå till Aktionsgruppen Nej till Natos hemsida.

 

Nej till NATO:s upprop mot värdlandsavtalet pågår fram till sommaren 2016 Därefter kommer vi att uppvakta Riksdagen och visa hur många som motsätter sig deras planer.

Ifyllda listor skickas till:

Aktionsgruppen Nej till NATO

att: Staffan Ekbom

Bragevägen 10

114 24 Stockholm