Upprop: Hjälp oss stoppa finsk-rysk kärnkraft i Bottenviken

Protester vid stängslet på Hanhikiviudden. Foto: hyokyaalto.net

Protester vid stängslet på Hanhikiviudden. Foto: hyokyaalto.net

På Hanhikiviudden, i Pyhäjoki kommun, ämnar Finland med hjälp av Rosatom, ett ryskt kärnkraft/kärnvapenföretag, bygga sin femte kärnkraftreaktor.

Då den ligger vid den extremt sårbara Bottenviken och endast 15 mil öster om Skellefteå, är det definitivt även en svensk angelägenhet.

Projektet är, som vi ser det, inte primärt för energiproduktion utan geopolitik på avancerad nivå.

Den finska kärnkraftsatsningen har få motsvarigheter i världen. Man vill till varje pris genomföra projektet, trots att kärnkraftproduktion, inklusive avfallshantering, är en ekonomisk omöjlighet för ägarna. Arbetet fortsätter enbart genom att statsägda Fortum i sista stund gick in som delfinansiär.

En grupp medvetna människor driver sedan slutet av april 2015 ett motståndsläger längst ut på udden där kärnkraftverket planeras. Antalet deltagare varierar mellan tio och femtio.

Avsikten är, att sätta fokus på hur kärnkraftindustrin olovligt forcerar allt byggande utom det av själva reaktorn. Bygglovshandlingarna lämnades in sista juni 2015 och beräknas ta två och ett halvt år att behandla.

En ytterligare avsikt har varit att förhindra och försvåra arbetena på olika sätt, exempelvis genom att blockera vägar och maskiner.

I skrivande stund är stängslet som innesluter Hanhikiviudden färdigbyggt. Torsdagen den 27 augusti stängde Fennovoima, det finska kärnkraftkonsortiet, grinden i stängslet utan laglig rätt. I praktiken innebär detta att lägerdeltagarna isoleras och basala funktioner som vatten och matförsörjning försvåras. Enda sättet som återstår är via havet.

För mer info gå in på hemsidan för protestnätverket Hyökyaalto

 

Är du intresserad att dela ansvaret, som definitivt också är Sveriges, hör av dig till:

Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen (FMKK), jfstromdahl@gmail.com, 070-4388841

Kvinnor för Fred (KFF), my.helsingland@hotmail.com