Svenska freds lokalförening Lund-Malmö söker samarbete runt värdlandsavtalet

vardlandsavtalet
Riksdagen ska rösta om samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd nästa år.

Svenska freds lokalförening Lund-Malmö kommer under hösten att lägga sitt huvudfokus på att arbeta mot värdlandsavtalet:

Sverige skrev den 4 september 2014 under ett värdlandsavtal med Nato, med syfte att utöka vårt samarbete med organisationen. Värdlandsavtalet har redan övats på svensk mark i samband med militärövningarna Arctic Challenge Exercise (ACE) och Baltops under maj-juni 2015, trots att det inte tas upp för godkännande i riksdagen förrän våren 2016.

Värdlandsavtalet finns sedan 13 juli i svensk översättning, se sidorna 187-208. Klicka på bilden för att öppna som pdf. Eller klicka på länken till vänster.

Vi i Svenska freds Lund-Malmö motsätter oss värdlandsavtalet eftersom det öppnar möjligheter för Nato att bedriva krig från Sverige, det militariserar och ökar spänningar i vårt område och det allierar Sverige med en militär organisation som varit krigförande under större delen av perioden efter 1945, däribland i olagligt initierade krig. Värdlandsavtalet är också ett steg på vägen mot ett medlemskap i Nato, vilket vi ser som ytterst oroande.

Värdlandsavtalet finns sedan 13 juli i svensk översättning, se sidorna 187-208.

Vi vill att denna text kommer till allmän kännedom och blir läst och diskuterad av så många som möjligt, fortsätt därför gärna att sprida länken.

Vi välkomnar alla slags samarbeten för att sprida information och bilda opinion i denna fråga. Vi hoppas på en fortsatt kontakt mellan våra föreningar, och att vi tillsammans kan förstärka varandra så att vi får en stark och kännbar rörelse mot avtalet!

Med fredshälsningar,

Styrelsen Svenska freds Lund-Malmö genom Emilia Mühlhäuser, ordf.