19/9 Seminarium: Ja till fred- Nej till Nato. Försvara alliansfriheten!

Sundsvall lörd 19 sept kl 13.00. Fri entré

KFUM-Huset, Kyrkogatan 29, Sundsvall

Arrangörer: ABF, Folkuniversitetet, Nej till EU, V, Kp.

Bakgrund:

I över tvåhundra år har den svenska säkerhetspolitiken byggt på att vi ska vara alliansfria i fredstid med sikte på neutralitet i krig. På så sätt har Sverige lyckats stå utanför stormakternas krig. Starka krafter inom högern och militären vill ändra denna politik och knyta Sverige ännu närmare USA:s krigsallians Nato. I ett flertal krigsövningar har svenskt territorium upplåtits som uppmarschområde och övningsfält för Nato.

Det ökar krigsfaran och spänningarna i vår del av världen. Den stora faran för Sverige är inte Putin, utan den svenska osäkerhetspolitik som håller på att avskaffa de sista resterna av freds- och neutralitetspolitiken.

Våren 2016 ska Sveriges riksdag behandla värdlandsavtalet med Nato. Ett avtal som ger Nato och dess kärnvapen obegränsad tillgång till svenskt territorium. Avtalet innebär även att Natos soldater kan begå brott i vårt land utan att kunna ställas inför svensk domstol.

Sveriges fred och säkerhet kräver att Riksdagen säger nej till värdlandsavtalet med NATO!

Föreläsning med Agneta Norberg, v. ordf. i Sveriges fredsråd.