KONTAKTA OSS


Sveriges Fredsråd
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

 info@frednu.se

pg  259215-2  Sätt in ett bidrag till fredsarbetet!

STYRELSE

Ordförande  Agneta Norberg, Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Vice ordförande Kemal Görgü, enskild medlem

Sekreterare  Eva Björklund, Svensk-Kubanska Föreningen

Kassör  Barbara Brädefors, Svenska Fredskommittén

Stina Bengs, Artister för Fred

Bahjat Hindi, enskild medlem

Azad Heyderi, Kurdocide Watch – CHAK

Shehnaz Hussein, Kurdocide Watch – CHAK, suppleant

Fleyeh Ahmed, Irakiska Demokraters Förening

Maysaa Mehdi, Irakiska Demokraters Förening, suppleant

My Leffler, Kvinnor För Fred

Valentin Seveus, enskild medlem

MEDLEMSORGANISATIONER I SFR
Artister för fred
CHAK – Kurdocide watch
Folket i Bild/Kulturfront
Föreningen Iraksolidaritet
Irakiska Demokraternas Förbund
Kvinnor för Fred
Svenska Fredskommittén
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svensk-Kubanska Föreningen


Kontakta oss