You are here: Home - SVERIGES FREDSFOND

SVERIGES FREDSFOND

Stiftelsen Sveriges Fredsfond

Stiftelsen har till ändamål att förvalta en fond vars avkastning ska användas för att ge Sveriges Fredsråd möjlighet till långsiktigt fredsfrämjande arbete och stärka Sveriges Fredsråds kontakter med nationella och internationella fredsorganisationer.

Stiftelsens stadgar finns att ladda ner som pdf här: STADGAR FREDSFONDEN 2015

 

Sveriges Fredsråd stödjer Aktionsgruppen Nej till Nato. Läs mer om deras aktiviteter under hösten här:

6 augusti 2015 – 70 år efter Hiroshima

Kalendarium

Gilla Sveriges Fredsråd på Facebook för att få uppdateringar och nyheter

Natoutredningens kortfilm: Nato på 6 minuter

Jeju, Island of Peace

US ‘intelligence war’ triggers ‘Occupy spy base’ in UK

Agneta Norberg: Sweden´s role in rearmament