Nordiskt initiativ: Stöd dialogen för fred i Venezuela

Det upptrappade gatuvåldet i Caracas måste upphöra och våldet få ett stopp. Det riskerar att som i Mellanöstern leda till inbördeskrig med oöverskådliga följder. Granatanfallet från en kapad helikopter mot regeringsbyggnader den 27 juni är en varningssignal. Konfrontationerna mot president, regering och myndigheter måste återgå till fredliga former och fredliga lösningar sökas.
Regering och myndigheter måste visa respekt för de mänskliga rättigheterna och rätten till fredlig kamp för dem, innefattande yttrandefrihet och rätt till fredliga demonstrationer.

Vi stöder alla goda krafter för en fredlig lösning, till gagn för Venezuelas folk och freden i Latinamerika.
Vi uppmanar till stöd för de internationella initiativ som tagits för samtal och fredlig lösning på konflikten mellan opposition och regering,
Vi uppmanar de nordiska regeringarna och politiska partierna att uttala sitt stöd för

• Fredliga samtal för fredlig lösning enligt
UNASUR:s* initiativ till samtal mellan parterna med f.d. presidenterna Leonel Fernandez, Dominikanska Republiken och Martin Torrijos, Panama och f.d. statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero, Spanien, som ledsagare med stöd av Vatikanen och CELAC. CELAC:s* utropande av Latinamerika till Fredszon

På sitt toppmöte 2014 beslöt CELAC att utropa Latinamerika och Karibien till Fredszon. Under CELAC-EU-toppmötet 2015 anslöt sig även EU-länderna till detta.

• Respekt för de mänskliga rättigheterna och rätten till yttrandefrihet och fredliga demonstrationer.
Genomförda val måste respekteras, liksom kommande val till grundlagsförsamling 30 juli och till de regionala och lokala valen i december 2017 och presidentval i december 2018.

Sveriges Fredsråd 4 juli 2017
Medlemsorganisationer: Kvinnor för Fred, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Artister för Fred, Svenska Fredskommittén, Irakiska Demokraters Förening, Svensk-Kubanska Föreningen, Kurdocide W atch
info@frednu.se, www.frednu.se

Med stöd hittills av riksdagsledamöter:
Marco Venegas (mp), Valter Mutt
 (mp)
Faradj Koliev, ersättare
 (s)
Jens Holm (v), Daniel Sestrajcic (v), Amineh Kakabaveh (v)
Venezuelanätverket 
Resocal – Närverket för Solidaritet med Latinamerika

* UNASUR – Sydamerikanska Ländernas Förbund, bildat av 12 länder 2008: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela
* CELAC – De Latinamerikanska och Karibiska Staternas Gemenskap, bildad 2004-2008-2011 på toppmöten i Mexiko och Venezuela (UNASUR plus Karibien), innefattande alla länder i världsdelen utom USA och Kanada.