SVERIGES FREDSFOND

Stiftelsen Sveriges Fredsfond

Stiftelsen har till ändamål att förvalta en fond vars avkastning ska användas för att ge Sveriges Fredsråd möjlighet till långsiktigt fredsfrämjande arbete och stärka Sveriges Fredsråds kontakter med nationella och internationella fredsorganisationer.

Stiftelsens stadgar finns att ladda ner som pdf här:
STADGAR FREDSFONDEN