OM SVERIGES FREDSRÅD

Sedan 1946 har Sveriges Fredsråd verkat för att samla fredsorganisationer och enskilda aktivister som arbetar för fred och nedrustning och för att förebygga väpnade konflikter. I en tid av allt mer krigisk kamp om råvaror, marker och naturresurser har detta blivit en av de stora överlevnadsfrågorna som vi behöver samarbeta för att lösa.

Sveriges Fredsråd har kontakt och samarbete med fredsråd i andra länder, särskilt i Norden och med internationella fredsorganisationer. Det är viktiga kontakter för att stärka och lära av varandra. Fredsrådet som organisation är medlem och är representerad i styrelserna för International Peace Bureau och för Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space.

Freds- och solidaritetsorganisationer och enskilda individer som instämmer i Fredsrådets målsättningar är välkomna som medlemmar eller för samarbete utan medlemskap.

Sveriges Fredsråds verksamhetsplan 2020-21

Sveriges Fredsråds verksamhetsplan 2019

Sveriges Fredsråds verksamhetsberättelse 2018-2019

Sveriges Fredsråds stadgar

MEDLEMSORGANISATIONER I SFR

Folket i Bild/Kulturfront, Stockholmsavdelningen
Irakiska Demokraternas Förbund
Riksföreningen Nej till Nato
Kvinnor för Fred
Svenska Fredskommittén
Svensk-Kubanska Föreningen
Föreningen Syriensolidaritet

LÄS MER / LADDA NER VÅRA FLYGBLAD som pdf

Flygblad: Välkommen till Sveriges Fredsråd

Klicka här för pdf (A4)

Folder: Välkommen till Sveriges Fredsråd (vikt A5) 

Klicka på bilden för pdf

 

 

 

 

Flygblad från 1 maj 2015 att ladda ner och skriva ut dubbelsidigt

Klicka på bilden för pdf

Flygblad: Fredsappell 1 maj 2014 

Klicka på bilden för pdf

 

 

 

 

 

Flygblad: Kamp för fred i en krigisk tid – 1 maj 2013

Klicka på bilden för pdf

 

 

 

 

 

 

FLER DOKUMENT

Sveriges Fredsråds verksamhetsplan 2015-2016

Sveriges Fredsråds verksamhetsberättelse 2014-2015

Sveriges Fredsråds verksamhetsplan 2014-2015

Sveriges Fredsråds verksamhetsberättelse 2013-2014