4 juli – den enda supermaktens nationaldag

På USA:s nationaldag den 4 juli protesterar vi mot USA:s krigsförbrytelser och folkrättsbrott.
Efter Sovjetunionens och Warszawapaktens upplösning har USA, understött av Sverige och andra Väst-
länder, genom krig och andra folkrättsstridiga medel utvidgat sin strävan efter världsherravälde utan hän-
syn till andra länders legitima säkerhetsintressen. Den rika västvärlden accepterar den enda supermaktens brott och vänder kritiken mot Ryssland och Kina, som sätter gränser för USA:s godtyckliga världsherravälde och verkar för en rättvisare världsordning.
Årets 4 juli får en speciell karaktär eftersom vi firar frigivningen av Julian Assange. En seger för oss alla som troget i åratal i hela världen kämpat för för yttrandefriheten och hans frigivning .

Plats: Medborgarplatsen, Stockholm kl 16.00-18.00

Program 4 juli 2024
16.00 Välkomna! Om 4 juli, Anita Persson, 4-julikommittén
16.05 Sång & gitarr, Beatriz Piñeda, Hugo Córdoba och Héctor
Garces.
16.15 Hans Öhrn, Sveriges Fredsråd, ”Sverige, Natos senaste
krigsbyte,”
16.20 Jan Strömdahl, Svensk-Kubanska föreningen ”Kuba lever och
arbetar!”
16,25 Per Hussein, Jerusalemkommittén
16.30 Jan Hammarlund
16.40 Arne Ruth, Julian Assange
16.45 Håkan Julander, dikt, Julian Assange
16. 50 Sigyn Meder, Iraksolidaritet, ”Irak och Julian Assange”
16.55 Sång och gitarr, Beatriz Piñeda, Hugo Córdoba och Héctor
Garces.
17.05 Ulf Sparrbåge, Nej till Nato
17.10 Christer Lundgren, ”USA:s hot om ett nytt Koreakrig”
17.15 Eva Myrdal, FiB Kulturfront
17. 20 Anders Romelsjö, Syriensolidaritet, ”USA ut ur Syrien!”
17.25 Agneta Norberg, fredsaktivist,”Pentagons ögon och öron. USA:s
avlyssningsinstallationer i världen.”
17. 30 Sång & gitarr, Jan Hammarlund
17.40 Ulf Sandmark, Jemen Solidaritet, ”Lilla Jemen avslöjar att
Kejsaren är naken.”
17.45 Martin Lööf, Venezuela
17.50 Anita, tack och slut, vi ses nästa år!

https://www.facebook.com/events/456746293659145?ref=newsfeed