Svenska folket säger nej till DCA

En överväldigande majoritet av svenska folket, 84 procent, säger nej till att
främmande makt ska få placera militär- och krigsmateriel på svenska militärbaser
utan svensk insyn.
Det visar en opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Sveriges
Fredsråd.

Samtidigt har Sveriges regering förhandlat fram ett sådant avtal med USA, som den
svenska riksdagen inom kort ska ta ställning till.
Det välkända och starka kärnvapenmotståndet i Sverige kommer också fram i
undersökningen.

Drygt sju av tio svenskar anser att Sverige inte ska ingå militära samarbetsavtal som
innebär att Sverige avsäger sig rätten att neka kärnvapen att placeras på svensk
mark, enligt undersökningen som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Fredsråd.
I det avtal som Sveriges regering nyligen har förhandlat fram med USA finns inga
garantier mot att USA placerar kärnvapen på svensk mark under fredstid utan svensk
medgivande.
Novus undersökning visar också att fler än sju av tio svenskar säger sig inte veta eller
säger nej till att främmande makt ska få använda svenskt territorium för angrepp på
tredje land.

Det så kallade DCA-avtalet, som Sveriges regering förhandlat fram med USA, innebär
bland annat att USA ska få exklusiv rätt att förfoga över militära områden vid 17
svenska militärbaser, där svenska myndigheter avsäger sig rätten till insyn. I
praktiken innebär det att dessa områden blir en del av USA:s territorium.
Avtalet ger också militärpolis från USA rätten att avvärja alla upplevda hot mot dessa
exklusiva områden var som helst i Sverige – och även med vapenmakt – utan att
Sverige kan förhindra det. Dessutom ger avtalet USA rätt att förflytta sina soldater
mellan baserna på svensk mark, i svenskt luftrum och svenska farvatten utan att
svenska myndigheter behöver informeras, än mindre kan säga nej till sådana
förflyttningar.

Sveriges Fredsråd anser att detta avtal med så vittgående maktbefogenheter för
främmande makt i Sverige har förhandlats fram med alltför stor hastighet och att det
flesta svenskar inte känner till – eller snarare har undanhållits – det reella innehållet.

Det visar också Novus undersökning där drygt tre av fyra svenskar säger sig inte veta
vad DCA är för något, samtidigt som en stor majoritet är emot avtalets huvudinnehåll.
Det tyder på ett stort demokratiskt underskott när det gäller DCA.
Med en massiv svensk opinion i ryggen uppmanar därför Sveriges Fredsråd den
svenska riksdagen att inte godkänna DCA-avtalet med USA.
Kort sammanfattning:

● Drygt fem av sex (84%) anser att främmande makt inte ska få placera militär-
och krigsmaterial på svenska militärbaser utan svensk insyn.

● Drygt sju av tio (72%) anser att Sverige inte ska ingå militära samarbetsavtal
som avsäger sig rätten att neka kärnvapen att placeras på svensk mark.
● Endast tre av tio (29%) anser att främmande makter ska få använda svenskt
territorium för angrepp på tredje land – medan en majoritet, drygt fem av tio
(53%) säger nej. Omkring en av fem (18%), uppger att de inte vet.
● Drygt tre av fyra (76%) vet inte vad DCA är.

Genomförande:
Antal genomförda intervjuer: 1 107
Undersökningen genomfördes 23-30 maj 2024
Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade
Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är
generaliserbara till den aktuella målpopulationen.
För ytterligare information:
Hans Öhrn, ordförande Sveriges Fredsråd
0739343566