75 år av fred – välkommen!

Kära fredsvänner i Sveriges Fredsråd.

Vi har beslutat att fullfölja våra preliminära planer att fira 75-årsjubileum 19 februari på Solidaritetshuset, Stockholm, nu när coronarestriktionerna har lyfts. Vi borde verkligen ha hört av oss tidigare. En bidragande orsak till sen information nu har varit osäkerhet om coronapolicyn skulle ändras och hur. Vidare är just Solidaritetshuset lämpligt av olika skäl. Vi har hyrt både bibliotek och närliggande salen Draken på nedre botten. Vardera salen får ha 20 sittande personer enligt senaste besked. Jubileet sänds samtidigt ut via Zoom och storbildskärm på Solidaritetshuset.

kl 13.00-13.30 SFR:s historia och aktuella uppgifter. Presentation av SFR:s ordförande Agneta Norberg. Plats för frågor och diskussionn

kl 13.30-14.15 SFR:s medlemsorganisationer presenterar sig på max 5 minuter vardera.
14.15-14.45 Artisten Jan Hammarlund uppträder.
14.45-15.15 Servering. Mat till självkostnadspris. SFR bjuder på kaffe och kaka.
15.15-15.45. Förre Moskvaambassadören och statssekreteraren Sven Hirdman talar ”Det säkerhetspolitiska läget och Sverige. Plats för frågor och diskussion.med diskussion.
15,45  Hälsningar från fredsaktivisterna Ulla Klötzer Finland och Ingeborg Breines om vikten av ett  NORDISKA samarbete..
16.15 Artisten Stina Bengs avslutar med sång.

16.45-18 Fortsatt samvaro.

Anmälan önskas via mail till SFR:s sekreterare Anders Romelsjö, anders.romelsjo@hotmail.co. Tel 070-4888823.
Hjärtliga hälsningar
Agneta Norberg, ordförande

Anders Romelsjö, sekreterare