KONTAKTA OSS


Sveriges Fredsråd
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

 info@frednu.se

PG 259215-2  Sätt in ett bidrag till fredsarbetet och/eller bli medlem för 200 kr/år!

STYRELSE

Sveriges Fredsråds Styrelse 2021, vald på Årsmötet 25 april 2021

Representanter för Fredsrådets medlemsorganisationer:

Agneta Norberg, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, ordförande

Claudio Cepeda , Svenska Fredskommittén, vice ordförande

Anders Romelsjö, FIB Kulturfront, sekreterare

Bahjat Hindi, Irakiska Demokraters Förbund

Gabor Tiroler, Svensk Kubanska Föreningen

Hans Öhrn, Syrien Solidaritet, kassör

My Leffler, Kvinnor för Fred

Stina Bengs, Artister för Fred

Enskilda medlemmar i Fredsrådet :

Eva Björklund, redaktör för hemsidan frednu.se

 

MEDLEMSORGANISATIONER I SFR
Artister för fred
Folket i Bild/Kulturfront, Stockholmsavdelningen
Föreningen Iraksolidaritet
Irakiska Demokraternas Förbund
Riksföreningen Nej till NATO
Kvinnor för Fred
Svenska Fredskommittén
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svensk-Kubanska Föreningen
Föreningen Syriensolidaritet


Kontakta oss