LÄNKAR

 

ANDRA ORGANISATIONER OCH SIDOR VI VILL TIPSA OM:

 

Läs själv vad som står i värdlandsavtalet med Nato

vardlandsavtalet

Riksdagen ska rösta om samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd nästa år.

Läs om samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd. Klicka på bilden till vänster för att komma till länken på regeringens hemsida. Se sidorna 187-208.
Sverige skrev den 4 september 2014 under ett värdlandsavtal med Nato, med syfte att utöka vårt samarbete med organisationen. Värdlandsavtalet har redan övats på svensk mark i samband med militärövningarna Arctic Challenge Exercise (ACE) och Baltops under maj-juni 2015, trots att det inte tas upp för godkännande i riksdagen förrän våren 2016.
Ur avtalets inledning:

”I denna promemoria föreslås dels att avtalen ska godkännas, dels att det görs ändringar i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., trafikskadelagen (1975:1410), skyddslagen (2010:305), förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., trafikförsäkringsförordningen (1976:359), utlänningsförordningen (2006:97) och skyddsförordningen (2010:523). De föreslagna författningsändringarna är nödvändiga för att Sverige ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtalen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. ”

 

 

 

 

Aktionsgruppen Nej till Nato

www.nejtillnato.se

På denna sida kan man skriva på uppropet mot Värdlandstöd, trycka ut hela uppropet för egen namninsamling, där finns plattformen, inbetalningskort, basflygblad som kan ändras för att skriva dit egna möten osv.

 

 

 

 

Jan Öberg, en av grundarna till TFF.

Jan Öberg, en av grundarna till TFF.

TFF – Transnational Foundation for Peace and Future Research

www.transnational.org

En oberoende och internationell stiftelse och tankesmedja som grundades 1986 med visionen att skapa fred med fredliga medel. En nätverkande ideell organisation med associerade över hela världen.

Jan Öberg, en av grundarna, skriver regelbundet mycket läsvärda inlägg i samhällsdebatten (sk PressInfo, i dag över 300 st) som kan läsas på TFF:s hemsida eller som du kan prenumerera på som nyhetsbrev till din egen e-postbox. Där finns också många inlägg av de associerade medlemmarna som Johan Galtung, Jonathan Power och Sharmine Narwani.

De täcker ämnen från Afghanistan och BRICS till Ickevåld och Terrorism.

Utdrag från hemsidan (översatt från engelska):

“Vi tror att det önskvärt och möjligt med alternativ till vår tids stora trender – till och med nödvändigt för att mänskligheten ska överleva och leva med värdighet.”

”TFF är kritiskt och konstruktivt. Det är och ska fortsätta vara ett experiment i tillämpad fredsforskning och globalt nätverkande.”