Natos senaste krigsbyte är Sverige

Fredsvänner, mötesdeltagare,

Ett år har gått sedan vi stod här sist och framgångarna för fredsrörelsen har varit begränsade. Sverige är numera ett Natoland och har ett militärt avtal med USA som i praktiken upphäver vår suveränitet och vårt självbestämmande. Det militärindustriella komplexet jublar och militarismen breder ut sig.

En tröst är att denna utveckling skett mot det svenska folkets vilja. 84 procent av oss säger nej till utländska militärbaser på svenskt territorium utan svensk insyn, enligt en opinionsundersökning som Sveriges Fredsråd har låtit göra.  

Att Sverige nu är en lydstat till USA kan enbart belastas det militärindustriella och politiska etablissemanget. Det svenska Natomedlemskapet var en triumf för USA och i Washington skrattar generalerna och kallar Sverige för Natos senaste krigsbyte. Inget motstånd, det var bara att lägga fram kapitulationsfördraget och dårarna sa ja till allt vi krävde.

Karl Marx lär en gång ha sagt den mänskliga svaghet vi bör ha störst fördragsamhet med är godtrogenheten. Men hos åtminstone 266 svenska riksdagsledamöter gränsar den till idioti och är så stor att det är oförlåtligt. Det är förståeligt att många förundras över att just Sverige förenar sig med en stormakt som länge varit på dekis och nu verkar sjunga sin svanesång. Solidaritet tror jag att Maggan & Jimmie & Uffe kallar det.

När fler och fler länder i världen inser att småstaternas roll bör vara att balansera stormakterna och aktivt arbeta för nedrustning för att minska spänningarna i världen, då väljer Sverige att slutligen underkasta sig USA, den mest aggressiva och själviska stormakten.

Sveket mot det svenska folket beror emellertid inte enbart på godtrogenhet, utan även på en stor portion hyckleri.

Frågan är om skenheligheten kan bli större än hos den riksdagsledamot, jag ska av barmhärtighetsskäl undanhålla hennes namn här, som den 13 juni skrev i Aftonbladet att “DCA-avtalet är ett av de viktigaste politiska och militära avtal som Sverige skrivit under i modern tid. Det innebär att Sveriges självbestämmande minskar och att hotbilden mot Sverige ökar. Det behövs djupare analys och en mycket ordentlig debatt om DCA-avtalet för att klargöra vad det kan komma att innebära för Sverige och svenska folket.”

Fem dagar senare röstade hon ja till DCA i den svenska riksdagen.

Vänner, mötesdeltagare, fredsvänner!

Sverige har i dag ett ledarskap med gott om hycklare, men det är också ett ledarskap som helt saknar insikter om realpolitikens premisser och som istället drivs av en ideologiskt villfarelse om att USA är världens största demokrati och i denna oroliga tid av försynen utsedd till att rädda världen.

Ingenting kan vara mer felaktigt – det är vi ,vi  fredsvänner, som måste rädda världen.

Och vi ska börja med att beröva USA dess senaste krigsbyte och befria Sverige!

USA OCH NATO – UT UR SVERIGE!

Hans Öhrn

Tal vid 4 juli-manifestationen, Stockholm 2024.