Uttalande från S-kvinnors kongress – En kärnvapenfri värld

UTTALANDE FRÅN S-KVINNORS KONGRESS – EN KÄRNVAPENFRI VÄRLD

S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri ifrån kärnvapen. Vi är besvikna att Socialdemokraterna, trots sin långa tradition och tidigare ställningstaganden i dessa frågor, nu i regeringsställning väljer att inte signera och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.
När frågan beslutades i FN för bara två år sedan, var Sverige ett av de länder som röstade ja.
S-kvinnors kongress kräver att Socialdemokraterna nu i regeringsställning fullföljer sina åtaganden och signerar och ratificerar konventionen. Som ett första steg borde regeringen redan idag deklarera Sverige som en kärnvapenfri zon.
S-kvinnor har en ledande roll i den svenska kampen mot kärnvapen och för nedrustning. Nu kräver vi att Socialdemokraterna verkar för att en kärnvapenfri värld blir en realitet.
För mer information kontakta t.f. pressekreterare Kajsa Jansson, 070-243 33 55,
kajsa.jansson@s-kvinnor.se