”Det svenska närmandet till Nato kräver en seriös debatt”

Pierre Schori (Foto: Arild Vågen/Creative commons)

Några av rösterna för svensk alliansfrihet och mot Nato är Pierre Schori, före detta diplomat och statsråd, som är kritisk till rapporteringen i svenska medier om den misstänkta ubåten och menar att mönstret går igen från 30 år sedan.

Lennart Palm, professor i historia, skrev också förra året om att viktiga fakta utesluts från diskussionerna om Nato, som att Nato i praktiken leds av USA som ensamt håller i avtryckaren för alliansens kärnvapen.

 

Pierre Schori skriver 23 oktober på SVT Opinion:

”Till skärpningen av det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har vi dessvärre själva också bidragit. Bland stegen mot ett närmare samarbete med Nato var det så kallade värdskapsavtalet det allvarligaste. Det öppnar för möjligheter till militär närvaro för Natotrupp på svensk mark”, skriver Pierre Schori.

”Till omvärldens bild av Sveriges militära åtaganden hör också att Försvarsmakten den 13 oktober bjöd in en ubåt från Natolandet Holland till övning i svenska vatten i samband med övningen Northern Archer”, fortsätter han.

Klicka här för att läsa hela artikeln “Experterna missar den strategiska bilden”

 

 

Lennart Palm, professor i historia vid Göteborgs universitet, skrev på Göteborgs-Posten Debatt den 16 juni 2013:

Lennart Palm (Foto: Göteborgs universitet)

”Det svenska närmandet till Nato kräver en seriös debatt. Ett medlemskap i Nato försämrar bland annat Sveriges säkerhetspolitiska läge på ett dramatiskt sätt”.

Han skriver också:

”Det svenska närmandet till Nato har inneburit enorma kostnader som bidragit till kris och nedmontering för det svenska territorialförsvaret. Anpassligheten till Nato har också lett till att Sverige successivt lämnat inte bara alliansfriheten utan också folkrätten därhän”

Klicka här för att läsa hela artikeln “Säg nej till Nato och dess kärnvapen”