FN: s generalsekreterare Antonio Guterres kritiserar USA i sitt miljötal

NEW YORK – FN: s generalsekreterare António Guterres använde ett videotal på onsdagen för att markera FNs 50årsdag och för att konfrontera president Donald Trump och direkt koppla coronavirus med klimatförändringar.
Det starka språket i Guterres förberedda kommentarer, erhållna av POLITICO, markerar en ny vilja från FN-chefen för att utmana Trump-regeringen, som nyligen stoppade finansieringen av Världshälsoorganisationen, FNs hälsovårdsbyrå och drog sig formellt ur FN:s stolthet, Paris klimatförändringsavtal förra året.

Guterres eftersträvar stoppa fossila bränslesubventioner i en tid då både oljebolag och hushåll kämpar för att betala sina räkningar. Trump åtog sig tisdag att rädda USA oljeindustrin efter råoljeterminspriserna sjönk negativt för första gången i historien.
USA är världens näst största subventionerare av fossila bränslen, enligt en rapport från Internationella Valutafonden från 2019. Enligt Guterres måste”subventionerna för fossila bränslen upphöra och de som förorenar måste börja betala för sin förorening.”

Med många hälsosystem och medicinska försörjningskedjor vid en brytpunkt menar Guterres att ”Coronavirusets inverkan är både omedelbar och fruktansvärd”, men det finns en ”ännu djupare nödsituation – planetens utvecklande miljökris.”

Guterres hävdar att ”klimatstörningar närmar sig en punkt utan återkomst” och tillägger att ”växthusgaser, precis som virus, inte respekterar nationella gränser.”
Guterres föreslår också att ”där skattebetalarnas pengar används för att rädda företag, måste de vara knutna till att uppnå gröna jobb och hållbar tillväxt”, vilket speglar kraven från många demokratiska lagstiftare.

”Offentliga medel bör användas för att investera i framtiden, inte det förflutna, och flöda till hållbara sektorer och projekt”, enligt Guterres.
Ofta har Guterres tenderat att trippa runt Trump-regering, i ett försök att säkra USAs avgift till FN, som desperat behöver dem för att behålla FNs fältverksamhet, och för att han fruktar att världen delar sig i två, runt kinesiska och UA-amerikanska poler.
Under 2019 intensifierade Guterres sin retorik om hoten mot klimatet och uppmanade direkt till ett slut på nya kolprojekt och för ett globalt koldioxidprissystem.

Politico 22 april 2020
Översättning Eva Björklund