Fredskontakt

1. Årsmötet 2020

Vårt samhälle och vår värld har blivit annorlunda. Sveriges Fredsråd har 4 september genomfört ett försenat årsmöte, det blev en blandning av fysisk och digital samling. Vid mötet avtackades tre trotjänare i rådets styrelse, Agneta Norberg, Eva Björklund och Barbara Brädefors. De har på senare år gjort ett omfattande och energiskt arbete i rollerna som ordförande respektive sekreterare och kassör. Agneta och Eva fortsätter nu i styrelsen som övriga ledamöter och representanter för sin respektive medlemsorganisation.

2. Ny styrelse
I den nya styrelsen ingår 17 ordinarie ledamöter. Bland dessa utgör de 5 nedan först nämnda ett verkställande utskott (VU). Några av ledamöterna företräder medlemsorganisationer, andra är enskilda medlemmar i Sveriges Fredsråd.

De 17:
Valentin Sevéus, ordförande, VU, Stockholm (0761-616383)
Ingalill Bjartén, vice ordförande, VU, repr. också Kvinnor för Fred, Simrishamn (070-9676777) Kemal Görgü, vice ordförande, VU, Stockholm (070-5401784)
Anders Romelsjö, sekreterare, VU, repr också FIB Kulturfront, Stockholm (070-4888823) Hans Andersson, kassör, VU, Stockholm (073-3181789)

Sigrid Arrhenius, enskild medlem, Sköndal (Stockholm)
Stina Bengs, Artister för Fred, Vallentuna
Eva Björklund, Svensk-Kubanska föreningen, Stockholm
Azad Heyderi, Kurdocide Watch, Bandhagen (Stockholm)
Bahjat Hindi, Irakiska Demokraters Förening, Haninge
My Leffler, Kvinnor för Fred, Näsviken (Hudiksvall)
Anita Lilburn, Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén, Rönninge (Salem) Elin Lyth, vice sekreterare, Artister för Fred, Stockholm

Claudio Mc Conell, Svenska Fredskommittén, Göteborg
Agneta Norberg, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Hägersten (Stockholm) Astrid Ståhlberg, enskild medlem, Sundbyberg
Hans Öhrn, Föreningen Syriensolidaritet, Lidingö

3. Ungdomsverksamhet
Det finns gott om ungdomar runt om i landet som säkerligen inte ens känner till att Sveriges Fredsråd finns. Vi har tack vare en gedigen skrivinsats av vår nye styrelseledamot och kassör Hans Andersson inlämnat en ansökan till myndigheten MUCF om bidrag till ungdomsverksamhet. Jag sänder över en pdf-fil så att du i lugn och kan studera vår ansökan. Vi fortsätter nu att arbeta med ansökningar till FBA, Folke Bernadotteakademin.

Valentin Sevéus

Styrelsen för Sveriges Fredsråd 2020-2021: Valentin Sevéus, ordförande • Ia Bjartén, vice ordförande • Kemal Görgü, vice ordförande Anders Romelsjö, sekreterare • Hans Andersson, kassör och projektsamordnare • Sigrid Arrhenius • Stina Bengs • Eva Björklund • Azad Heyderi • Bahjat Hindi • My Leffler • Anita Lilburn • Elin Lyth • Claudio Mc Conell • Agneta Norberg • Astrid Ståhlberg • Hans Öhrn Årsavgift: Organisationer 600 kr; enskilda personer 200 kr • Plusgiro 25 92 15-2 • Organisationsnummer 802010-1468 Styrelsen för Stiftelsen Sveriges Fredsfond: Eva Björklund, ordförande • Hans Andersson, kassör • Elin Lyth, sekreterare
Stina Bengs • Kemal Görgü • Agneta Norberg • Organisationsnummer 802425-1178