Stöd eldupphör i Nagorno-Karabach

Vi välkomnar det avtal om eldupphör som förhandlades fram i Moskva efter trepartsamtal mellan utrikesministrarna i Armenien, Azerbajdzjan och Ryssland den 10 oktober, på föreslag av OSSE:s Minsk-grupps ordförande (Ryssland, Frankrike och USA). Vi fördömer brottet mot eldupphöret, som visar hur allvarlig konflikten är, och kräver starka diplomatiska ansträngningar för att skapa varaktig fred i regionen.

Vi uppmärksammar också den oro som uttryckts av Europarådets parlamentariska församlings övervakningskommitté, som har fördömt turkiska regeringens inflammatoriska retorik och direkta deltagande i konflikten 1.

Den 30-åriga konflikten har nyligen startat igen till en kritiskt farlig nivå. Sedan den 27 september har över 100 civila liv gått förlorade och byar, städer och forntida kulturarv har utsatts för beskjutning, klustervapen och allvarliga dödsfall. Med båda sidor som pekar finger, använder retorik och vägrar ta ansvar, eskalerar denna situation.

Denna konflikt, som går tillbaka till Sovjetunionens fall, härrör ur en tvist om vilket land som kan göra anspråk på Nagornon-Karabach-regionen efter Sovjetunionens kollaps. Detta har på 1990-talet eskalerat till ett fullskaligt krig. Förhandlingar om regionen har pågått sedan 1994, en period som har präglats av våldsutbrott. Inget av dessa har dock varit så allvarligt och långvarigt som nu, och vi är allvarligt oroliga över riskerna för eskalering till helt fullskaligt krig.
Våld, krig och dödsfall är aldrig svaret. Det finns oskyldiga mödrar, fäder, barn, syskon, familjer som står på spel, som inte bad om detta.

Icke-våldsamma lösningar på konflikter måste stödjas starkare. Vi uppmanar därför ledarna i Azerbajdzjan och Armenien att upphöra med skottväxlingar, delta i dialog istället för att slåss, och att bidra till icke-våldslösningar på konflikten. Vi stöder Internationella Fredsbyråns uppmaning 2 till förnyade ansträngningar för att förhandla om fred som OSSE påbörjade 1994, men som avstannade. Vi stöder också FN:s generalsekreterare António Gutérres upprepade krav på ett globalt eldupphör i dessa tider av global kris. Varje deltagande från tredje part bör vara i samklang med internationella samfundets ansträngningar att trappa ner spänningen och återvända till förhandlingsbordet.

Vi uttrycker djup solidaritet med de drabbade på marken, de som har tappat sina nära och kära, sina hem och försörjning. Vi stöder alla som tillhandahåller humanitärt, psykosocialt och materiellt stöd.

Undertecknat gemensamt av:
 Vi, UNITED for Intercultural Action, No Hate Speech Network, Prague Spring 2, Youth Center “Perspektiva”, IMPRESS, Alliance for Labor and Solidarity, Aktivister för fred, Human Rights Association, APICE och YAN uttrycker djupa och allvarliga bekymmer över det eskalerande våldet mellan Azerbajdzjan och Armenien över Nagorno-Karabakh-regionen.