USAs krigshets – Norden plattform för krig mot Ryssland

Agneta Norberg talar på Stortorget 4 juli 2019. Foto: Achim Rödner

 

Tal 4 juli 2019 av Agneta Norberg, ordförande i Sveriges Fredsråd och medlem i styrelsen för Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space,
vid protestmöte mot USAs krigspolitik på Stortorget i Stockholm.

Sedan 1946 har Sveriges Fredsråd verkat för att samla fredsorganisationer och enskilda aktivister som arbetar för fred och nedrustning och för att förebygga väpnade konflikter.

Alltsedan Sveriges Fredsråd bildades har kampen mot kärnvapen löpt som en röd tråd genom vårt arbete. Vi ser idag hur viktigt detta arbete är inför Sveriges minst sagt tveksamma hållning till ett avtal mot kärnvapen och om nedrustning. Tidigare var ju Sverige ett av de ivrigaste och kraftfullaste länderna i kampen mot kärnvapen. Vi MÅSTE ha ett avtal mot att använda kärnvapen. De är inte vapen utan mer att betrakta som  utrotningsmedel.

NATO är världens största kärnvapenmakt med USAs, Frankrikes och Storbritanniens kärnvapenarsenaler. USA är det enda land som har fört ett kärnvapenkrig och det enda land idag som har kärnvapen utplacerade utanför sitt lands territorium. USAs kärnvapenbomber, som kan lastas på flyg, B-61 Mod. 12, är utplacerade  i Tyskland på Büchelbasen, i Turkiet på Incirlikbasen, i  Italien på Aviano- och Ghedi Torrebaserna, i Belgien på USA-basen Kleine Brogel och i Nederländerna på Volkel Air Base. En gång per månad tränar basens personal att lasta kärnvapenbomberna  på flygplanen.

USAs militärbaser utanför sina gränser – ca 1 000. Källa: ”The Bases of Empire” av Catherine Lutz, 2009.

Förutom detta är USAs kärnvapenbestyckade u-båtsflotta den största i världen. 18 av USAs u-båtar är lastade med Trident D-5 ballistiska missiler. De utgör ett existentiellt hot mot allt levande på jorden. Två Trident-ubåtar patrullerar idag under isen i Norra ishavet och 11 i Stilla havet. De patrullerar ljudlöst världens hav under 77 av årets dagar. Hawaii och Diego Garcia är ubåtshamnar för översyn och för besättningen att kunna lämna u-båten.

Och idag i det neutrala och alliansfria Sverige?

Havsstridsövningen BALTOPS avslutades nyligen – 20 juni – en ofantlig Nato-övning i Östersjön. Så här säger den svenska försvarsmakten på sin hemsida om denna stridsövning: ”Det svenska deltagandet i BALTOPS bidrar till stabilitet och säkerhet i Östersjö- området”.

18 länder deltog med 12 000 soldater, 40 örlogsfartyg, 40 stridsflyg och 40 helikoptrar. Övningen pågick i två veckor och svenska fartyg, t.ex. HMS Nyköping och HMS Karlskrona, var del av den brittiska Joint Expeditionary Force – JEF. Den brittiska fartygschefen gav de svenska styrkorna stort beröm, berättade fanjunkare Thomas Petersson vid en intervju.

Inte långt dessförinnan, alltså den 4 juni, avslutades Arctic Challenge Exercise 19, en flygstridsövning som sträckte sig över hela norra Norrland, från Bodö i Norge, Luleå i Sverige och Rovaniemi i Finland. Stridsövningen pågick från 22 maj till 4 juni. 115 stridsflyg från 9 länder deltog. Detta var 4e gången som denna stridsövning genomfördes. Två övningar genomfördes varje dag under denna tid.

(Här kan jag påminna om att vi var ett antal kvinnor som protesterade mot ACE den 2 juni 2015. Vi klippte upp stängslet runt Kallax och kröp in på flygfältet med en banderoll – NU RÄCKER DET! Vi arresterades och ställdes inför rätta vid Luleå Tingsrätt och dömdes till böter.)

Delar av USAs och brittiska enheter hade varit i Luleå/Kallax i över en vecka innan övningen satte igång. USAs F-16plan från South Carolina landade den 16 maj och de brittiska Typhoon-planen anlände den 20 maj. En av USAs officerare yttrade vid en intervju före stridsövningen: ”Up there in the North you have a fantastic open space with the opportunity to train over very large areas and it is something we are looking forward to.”

AWACS – Air Borne Warning and Control stations – deltog även denna gång. De är  luftburna spionstationer – ombyggda B-52 plan – fulla med elektronisk utrustning.

Jag vill även påminna om att  under  hösten 2018 genomfördes NATO-stridsövningen Trident Juncture med 50 000 soldater från 31 länder. En övning som även gick in på svenskt territorium.

Den 2 juli publicerade tidigare majoren Ann Wright, som numera är fredsaktivist, en artikel i The Peace Report  där hon framhåller att Norden blivit en ny krigsarena för USA eftersom landmassan ligger så nära Ryssland.

De flesta i Sverige känner överhuvudtaget inte till att dessa krigsförberedelser pågår och det beror på att media ingår i dessa planer.

På grund av sin tystnad och försåtliga antiryska propaganda håller massmedia oss i total ovisshet och osäkerhet om vad som pågår.

Detta måste sägas igen och igen: Ryssland är världens till ytan största land och har alla naturtillgångar de behöver inom sitt lands gränser. Ryssland är totalt omringat av USA/Natos militärbaser. Ryssland  har militära rustningar ungefär lika stora som Frankrikes och enligt senaste informationer planerar de nedrustning.

Slutligen vill jag säga:

Sverige ska upphöra att vara ett landområde för installationer och stridsövningar  för USAs krigföring mot Ryssland!

Stoppa FRAs avlyssningssamarbete med NSA på Lovön!

Underteckna förbudet mot kärnvapen!