”Att vara ung idag och leva under det globala kärnvapen- och klimathotet” – 18 september kl 18-22, ABF Stockholm

Seminarium med Nätverket för Kärnvapennedrustning
Onsdagen den 18/9/2019 klockan 18.00-20.00
Katasalen, ABF Stockholm, Sveavägen 41

Temat vill belysa och ge perspektiv på hur dagens unga människor reagerar och aktiverar sig inför de utmaningar som både hotet om kärnvapenangrepp och klimatkrisen utgör.
Vilka känslor påverkar livsval, motivation, glädje och framtidstro när ett okontrollerat hot mot allt levande på vår jord ständigt gör sig påmint i media, politiska diskussioner och debatter?
Vilka motkrafter kan uppbådas och hur kommer vi vidare i arbetet för ett fredligare, hållbarare och mänskligare liv på vår jord? ”Hur lagar vi världen”?
Sveriges regering avvaktar med beslutet att signera FN-konventionen mot kärnvapen, TPNW. Opinionen i landet är för ett kärnvapenförbud, men regeringen tvekar. Hur påverkas unga människor av att regeringen inte tar tydlig ställning i denna viktiga fråga?

Följande representanter för ungdomsorganisationer medverkar i ett panelsamtal:
• Philip Bodström, Ordförande SSU, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
• Fredrik Hultman, Internationell Sekreterare MUF, Moderata Ungdomsförbundet
• Wanja Kaufmann, Internationell Sekreterare, Grön Ungdom
• Veronica Sällemark, Projektledare Hållbar Fred och Säkerhet, Föreningen för Utvecklingsfrågor
• Vendela Rupp, Redaktionsassistent, Mänsklig Säkerhet Sogend Barzani, Operation 1325
Svenska Kyrkans Unga
• Moderator: Luis Lineo, Säkerhetspolitisk Talesperson, Feministiskt Initiativ

SVENSKA NÄTVERKET FÖR KÄRNVAPENNEDRUSTNING

Nätverket för Kärnvapennedrustning har funnits sedan 2001 och är ett nätverk som samlar ca 16 organisationer med den gemensamma plattformen att verka för nedrustning av kärnvapen och på sikt en kärnvapenfri värld.

Det svenska nätverket för kärnvapennedrustning består av ett 15-tal svenska freds- och nedrustningsorganisationer som alla jobbar med den gemensamma målsättningen om ett totalt avskaffande av alla kärnvapen, bland annat i form av en kärnvapenkonvention.
Nätverket består av ideella föreningar som tillsammans samarbetar i vissa aktiviteter där en gemensam plattform finns. Vi jobbar med att arrangera möten om kärnvapenfrågor, ge ut föreningstidningar, sprida information om det hot som mänskligheten utsätts för på grund av kärnvapen, verkar för att media ska bevaka kärnvapenfrågan och bildar opinion.
https://www.nucleardisarmament.se

Välkomna!
Kom och lyssna på och deltag i ett intressant samtal och ta med dina ungdomar!
Nätverket för Kärnvapennedrustning