Samtalsgrupper på Antiimperialistiska Solidaritetskonferensen i Havanna, 1-3 november

Solidaritet med Kuba och andra rättvisefrågor
Folken gentemot transnationella bolag och handel
Avkolonisering och kulturkrig. Strategisk kommunikation och samhällelig kamp
Ungdom: kampstrategi och kontinuitet
Demokrati, självständighet och antiimperialism
Integration, identiteter och gemensam kamp

Thematic Commissions:
N. 1: Solidarity with Cuba and other just causes.
N.2: Peoples before free trade and transnationals.
N.3: Decolonization and cultural war. Strategic communication and social struggle.
N.4: Youth: strategies and continuity in struggles.
N.5: Democracy, sovereignty and anti-imperialism.
N.6: Integration, identities and common struggles.