Nya Nätverket Folk och Fred får stor bredd. 11 -30 maj, Stockholm

Försvara alliansfriheten och stärk civila beredskapen är ett av budskapen från det nya Nätverket för Folk och Fred som bildades 19 april. Det nya nätverket välkomnar både individer och organisationer. Bland grundarna finns KG Hammar, fd ärkebiskop, Britta Ring aktiv i Kvinnor för fred och Gemensam Välfärd, Birger Schlaug, grön debattör och Ellie Cijvat, flyktingpolitiskt aktiv och tidigare ordförande för Jordens Vänner.

Nätverkets syfte är att arrangera återkommande folkliga möten i Sälen i samband med mötet Folk och Försvar samt folkbildning och aktioner i frågor av brett gemensamt intresse. Nätverket vill verka för freden, miljön och välfärden och för att stoppa militära upprustningen. Det vänder sig mot skapande av fiendebilder och är för både fred på Jorden och fred med Jorden.
”Äntligen kommer det en bredd i motståndet mot militariseringen” säger den äldsta av grundarna, Birgitta Hambraeus nyss fyllda 90 år. Hon har varit långvarig riksdagsledamot från Orsa för Centerpartiet och är idag medlem i socialdemokratiska föreningen Reformisterna.
”Stoppa upprustningen för att den stjäl resurserna från sjukvården” är en motivering att vara med och grunda nätverket för Michel Diaz Nocetti som är undersköterska från Sollentuna och medlem i Nej till Nato.

Nätverket Folk och Freds första gemensamma aktion är att stödja en uppmaning från organisationer om att Sverige skriver på FN:s konvention om kärnvapenförbud, ett krav som har ett mycket stort stöd hos majoriteten av befolkningen i Sverige.

Nätverket kommer också ordna protester på nätet och om möjligt på gator och torg 11 maj och 30 maj mot militärövningen Aurora. Den är nu uppskjuten men kommer genomföras senare. I denna övning ingår moment som grundar sig på värdlandsavtalet med Nato vilket för oss närmare en stormaktsallians. Det motiverar att börja protestera mot den kommande övningen redan nu.
”Livet på jorden står inför en miljökollaps – ska vårt land då vara med och skapa konflikter och fiender och militärt rusta sig till tänderna – när det vi behöver är samarbete och gemensam omsorg om vår jord?”. Så säger Birgitta Hedström från Broddetorp, en av initiativtagarna till nätverket, medlem i Odlarföreningen Små Frön, Fridays for Future i Falköping och Jordens Vänners Bonde- och Urfolksutskott.

Bredden bakom nätverket märks genom stöd till att sprida en namninsamling som riktar sig mot trakasserier av freds- och miljöröster samt namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap! Frågan om bristande civila beredskapen har oroat, miljö-, småbrukar-, omställnings- och solidaritetsrörelsen länge. Frågan har nu blivit än mer angelägen när det visat sig att robotmissiler och andra militära vapen inte kan försvara oss mot virus. Nätverket är partipolitiskt och religiöst oberoende. På Facebook har sidan Folk och Fred skapats för att sprida budskap om Fred på Jorden och Fred med Jorden.

Tord Björk
För Nätverket Folk och Freds Aktions- och kommunikationsgrupp
Kontakt: folkochfred@gmail.com

Källa Globalpolitics.se, Anders Romelsjö (red), 25 april