NORDEN-plattform för krig mot Ryssland

Global warming and extreme weather concept. man drowning in the water and storm destroyed the city Picture fotosearch

Agneta Norberg

4 juli 2020.

För nåt år sedan gav jag ut en skrift som väckte visst uppseende. Nordens om plattform för krig mot Ryssland.

Jag inledde med Sovjetunionens ofattbart stora förluster vid andra världskriget. Denna stora kontinent nära nog kollapsade. Väldigt lite om deras ofattbart stora förluster kom till allmänhetens kännedom. Redan 1946 stod USA berett att från Mildenhallbasen i Storbritannien anfalla Moskva med kärnvapen. Vid denna tidpunkt hade inte Sovjet några kärnvapen.Enligt Daniel Ellsberg som varit konsult till USA:s försvarsdepartement och som avslöjade detta genom att i hemlighet överlämnade Pentagon dokumenten.

2005 publicerade Daniele Ganser en bok, Natos hemliga arméer. Där avslöjar han i ett kapitel att det bildats en hemlig armé i Sverige, Stay Behind, som stod under CIA:s befäl. Dåvarande statsminister Tage Erlander var en av de som stödde denna hemliga armé. Detta kan man läsa i William Colbys memoarer han var anställd av CIA som hade sitt kontor på USA:s ambassad. Tage Erlanders efterföljare, Olof Palme, ville inte samarbeta med Stay Behind. När Olof Palme försvann från scenen inleddes ett närmare dolts arbete med Nato.

2004 formulerade Karl Leifland ett dokument Snö Mörker och Kyla. Det innehöll rekommendationer om hur det stora obefolkade området i Norrland skulle kunna användas för militära ändamål. Därefter dröjde det inte länge förrän hela det stor norra området North European Aerospace Testrange, NEAT, användes för Natos återkommande stridsövningar. I september 2007 inbjöds – USA, Frankrike Schweitz, Finland, Norge och Sverige till Norrbotten för en stridsövning, Nordic Air Meet, riktad mot Ryssland med 30 plan sammanlagt. John B.Kelly chef för USA:s flygvapen i Europa, var oerhört imponerad av det vidsträckta och ”obebyggda” området i Kallax /Luleå flygområde.Han yttrade vid en intervju i Norrländska Socialdemokraten,27/92007: ”I Centraleuropa är det väldigt trångt i luftområdet varför militären har stora svårigheter att genomföra flygstridsövningar där.”

I juni 2009, genomfördes, Loyal Arrow, en flygstrids övning ledd av USA/Nato. Starka protester hördes bl.a. från Ofog en ungdomsorganisation, som snabbt döpte stridsövningen till Royal Error, Kungligt fel. Det var första gången som storområdet som täckte hela norra Norden stridsövningen leddes från Bodö i Nordnorge, Kallax i Luleå, Oulu i Norra Finland. USA:s kärnvapenkapabla stridsflyg: F-15 Eagle och F-16 deltog.Ett brittiskt hangarfartyg, M/S Illustrious, med 1000 soldater, tilläts för första gången i historien att stäva upp via Öresund och ankrade utanför Luleå.

Nato Responce Force testades vid denna strids övning. Parallellt med Royal Arrow, hölls en stor havsstridsövning genomförd i södra Sverige nära Karlskrona: 42 stridsfartyg från 12 Natoländer + Sverige och Finland. Ryska Federationen var den uttalade fienden. Likadana stridsövningar har sedan dess ständigt genomförts i norr och i söder ja, i HELA NORDEN.En av de få gånger svensk massmedia har brytt sig om att rapportera var när ett norskt cargoplan kolliderade med Kebnekajse och fem dog-det var strid övningen Cold Response med 16.300 soldater. Även vid dennas stridsövning bidrog USA med sina kärnvapenkapabla stridsflyg: F-15 och F-16 som kan bära kärnvapen som de planerar att använda.De är lagrade på Buechel basen i Tyskland: B.61 Mod 12,som kan lastas på flyg.

Estland, Lettland och Litauen, numera Nato-länder sedan 2004, har utvecklats till avskjutningsramper för USA:s planerade krig mot Ryssland. Alla baser i dessa länder har moderniserats och utvecklats: Ämari i Estland, Lilvarde i Lettland och Siauliai i Litauen. Natos flygstyrkor med USA och Tyskland i spetsen inledde omedelbart flygövningar Baltic Air Policing. USA tog över denna uppgift med 493:e stridsstyrkan Fighter Squadron, som redan fanns utplacerad i Lakenheath i England. Detta var ett kraftigt brott mot avtalet om konventionella styrkor i Europa(CFE). Men de tre baltiska länderna hade inte undertecknat detta avtal vilket gjorde att Washington ansåg att de kunde utplacera både missiler och stridsplan i de baltiska staterna.

2008 invigde USA/Nato rymdförsvarscentret i Lettland. Och denna utveckling av militarisering av de baltiska länderna har ständigt utökats och utvecklats. Pensionerade höga USA militärer befinner sig rätt ofta i de baltiska länderna en av dessa den pensionerade överkommendanten, general i USA:s Europaarmé yttrade vid en intervju i samband med en ofantlig stridsövning 2012: USA:s regering är fast beslutna att upprätthålla en mycket stark närvaro i Europa. Denna stora stridsövning är ett exempel på detta. Stridsövningarna är många: AURORA 2017, en gigantisk övning från Stockholm till Göteborg och Gotland där 350 USA:s specialstyrkor deltog – då övades Host Nation Support To Nato med 20.000 svenska soldater. Host Natio Support undertecknades 2014 av den svenska borgerliga regeringen. Namnet AURORA valdes avsiktligt för att förolämpa Ryssland eftersom det var namnet på fartyget som gav en salut och inledde ryska revolutionen 1917.

Esrange och Galileo är installationer i utanför Kiruna som ska leda USA:s krig. Esrange är världens största nedladdningsstation från satelliter och Galileo är ett stridsnavigerings system,  Båda dessa installationer kommer att bli oerhört viktiga i ett framtida krig. Galileo ska leda bomberna och missilerna mot länder som USA utser som bombmål. Allt detta sammantaget innebär att Norden utvecklats till en avskjutningsramp för USA:s krig mot Ryssland. Vet vi det? Vill vi det? I så fall… om inte, gör motstånd.

Agneta Norberg