Fredskontakt nr 4 2020

SVERIGES FREDSRÅD Valentin Seveus • 11 oktober 2020/nr 4 2020-2

1. ”Hård debatt om Nato” i riksdagen
Riksdagsdebatten 14 december i riksdagen ”blev en uppvisning i splittring. Detta sedan Sverigedemokraterna gjort gemensam sak med de fyra borgerliga partierna och stöder en så kallad Natooption”. Anslaget till det militära försvaret ökar från 43 miljarder 2016 till 66 miljarder 2021 och 89 miljarder 2025. Se bilaga med DN-artikel 15 december. Mer i artiklar i Aftonbladet https://www.aftonbladet.se/tagg/nato och SvD https://www.svd.se/om/forsvarsdepartementet.

2. Debattartiklar/insändare med mera
Tidskriften Kvartalhttps://kvartal.se/artiklar/svenskt-medlemskap-i-nato-inte-vagen-framat/
Veterandiplomaterna Rolf Ekéus och Sven Hirdman kommenterar.
Svenska Dagbladethttps://www.svd.se/s-svag-majoritet-skapar-osakerhet-kring-nato Politikerna Niklas Karlsson och Kenneth G Forslund skriver.
The Nationhttps://www.thenation.com/article/archive/barbara-lee-endless-war/ 
Barbara Lee borde uppmärksammas mer av den svenska fredsrörelsen.
 No Cold Warhttps://www.nocoldwar.org/newsletters
 Nya fredsinitiativ vill förhindra kallt krig mellan Kina och USA.

3. ”Människor, idéer, relationer – Sveriges Fredsråd 1946-2046
”
I min senaste bok skriver jag bland annat om Sveriges Fredsråds tillkomst 1946. I slutkapitlet ”Sveriges Fredsråd 2046” återger jag en uppmaning från rådets vice ordförande Kemal: Låt oss synas, höras och påverka! En möjlig presentbok till alla som intresserar sig för den svenska fredsrörelsen: https://www.adlibris.com/se/bok/manniskor-ideer-relationer-sveriges-fredsrad-1946-2046-9789198462500

4. Svenska Fredskommittén
Bifogat medlemsbladet för november 2020. Sölvi Brädefors är ordförande och Claudio Cepeda representant i Sveriges Fredsråds styrelse.

5. Kärnförbudskonventionen träder i kraft
FN/ODAhttps://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/

Natohttps://www.nato.int/cps/en/natohq/news_180087.htm

Kvinnor för Fredhttp://www.kvinnorforfred.se/referat-webbinarium-den-21-oktober-fns-karnvapenforbud-trader-i-kraft-2021-nar-kommer-sverige-med/

Svenska FN-förbundethttps://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/historiskt-avtal-mot-karnvapen-trader-i-kraft/

6. Svenska FN-förbundet
Valentin Sevéus | valentin@seveus.se | 0761-616383
FREDSKONTAKT│Nr 1-10 sep│Nr 2-18 sep│Nr 3-4 okt│Nr 4-11 okt│Nr 5-16 nov│Nr 6-13 dec
Solidaritetsrörelsens hus, Tegelviksgatan 20 116 41 Stockholm │info@frednu.se

Styrelsen för Sveriges Fredsråd 2020-2021: Valentin Sevéus, ordförande • Ia Bjartén, vice ordförande • Kemal Görgü, vice ordförande Anders Romelsjö, sekreterare • Hans Andersson, kassör • Sigrid Arrhenius • Stina Bengs • Eva Björklund • Azad Heyderi • Bahjat Hindi • My Leffler • Elin Lyth • Claudio Cepeda • Agneta Norberg • Astrid Ståhlberg • Hans Öhrn

Årsavgift: Organisationer 600 kr; enskilda personer 200 kr│Plusgiro 25 92 15-2│Organisationsnummer 802010-1468
Styrelsen för Stiftelsen Sveriges Fredsfond: Eva Björklund, ordförande • Hans Andersson, kassör
 Kemal GörgüMy LefflerAgneta Norberg │Organisationsnummer 802425-1178