You are here: Home - HEADLINE - IrakSolidaritet: Sverige bör hjälpa Iraks folk, inte delta i krigsinsatser!

IrakSolidaritet: Sverige bör hjälpa Iraks folk, inte delta i krigsinsatser!

Posted by on December 21st, 2015 with Comments Off

IrakSolidaritet antog 30 november 2015 ett nytt uttalande: Sverige bör hjälpa Iraks folk, inte delta i krigsinsatser!

Uttalandet motiverar följande slutsatser:

Sverige har en tradition att bidra med FN-trupp i fredsbevarande insatser för att skilja stridande parter åt. Detta är något helt annat än krigsinsatser under ledning av en supermakt utan FN-mandat. I andra konflikter har Sverige bidragit med humanitär hjälp.

Sverige bör möta hotet från terrorism

- genom att vidta alla åtgärder för att stoppa flöde av pengar, vapen och personal till Daesh (IS/ISIS/ISIL),

- genom humanitärt stöd till de miljontals flyktingar från och inom Irak, speciellt genom olika FN-organ,

- genom att med diplomatiska medel uppmuntra till en inkluderande utveckling i Irak som kan skapa rättssäkerhet och nationell enighet och mobilisera alla befolkningsgrupper i landet att tillsammans bekämpa terrorismen utan risk för att landet ska delas i etniska eller religiösa områden.

NEJ till svenska militära rådgivare i Irak även under 2016! 

Ta hem de svenska trupperna!

Läs hela uttalandet här.

 

Föreningen publicerar två Nyhetsbrev med information om regeringspolitiken och läget i Irak.

Du hittar dem här:

Nyhetsbrev 2015-11-19

och

Nyhetsbrev 2: 2015-12-08

 

Facebook

Tätare nyheter finner du i Facebookgruppen IrakSolidaritet.

 

Fallujainsamlingen

Sänd ditt bidrag till Fallujainsamlingen pg 116 73-1

IrakSolidaritet tackar varmt för alla bidrag!

Den 4 december 2015 hade 412 331 kr. insamlats.

Senaste utbetalningen skedde 21 september 2015.

Föreningen bidrog med 9.396 kr. till dokumentärfilmen Whose peace will it be?

Filmen bygger på frivilligt arbete, men har utförts av professionella krafter.

Läs mer om filmen här.

 

God Jul och ett Gott Nytt Solidaritetsår!

 

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Hemsida: www.iraksolidaritet.se

 

Comments are closed.

Sveriges Fredsråd stödjer Aktionsgruppen Nej till Nato. Läs mer om deras aktiviteter under hösten här:

6 augusti 2015 – 70 år efter Hiroshima

Kalendarium

Gilla Sveriges Fredsråd på Facebook för att få uppdateringar och nyheter

Natoutredningens kortfilm: Nato på 6 minuter

Jeju, Island of Peace

US ‘intelligence war’ triggers ‘Occupy spy base’ in UK

Agneta Norberg: Sweden´s role in rearmament