Fredsmöte på Solidaritetshuset

 

Efter propå från Världsfredsrådet bjöd Sveriges Fredsråd Kinas Freds- och Nedrustningsförening CPAPD (The Chinese People’s Association for Peace and Disarmament) på besök i Stockholm, på lunch den 4 augusti i Solidaritetshuset och samtal där vi utbytte erfarenheter om läget för och arbetet med freds- och nedrustningsfrågor i våra så olika länder.

Agneta Norberg fick fråga om säkerhetsläget i Europa och beskrev militariseringen och Sveriges indragning i NATO. Christer Lundgren tog frågor om svensk-kinesiska förbindelser, mellanstatliga och mellan fredsorganisationer, och Eva Jonsson berättade om Nej till NATO-rörelsen, Barbara Brädefors om fredsarbetet i Norden och Europa. Med mera om Svenska Fredskommittén, Irakiska Demokratiska Föreningen, Svensk-Kubanska Föreningen, Artister för Fred och kurdiska CHAK m.fl.

Och vi fick veta en hel del om hur CPAPD med sina 25 medlemsorganisationer – Röda Korset, student-, ungdoms-, kvinno- & författarförbund, religiösa samfund och forskningsinstitut mm – arbetar för fred på jorden.

Det blev väldigt intressant, och lunchen väldigt god.

Eva Björklund

 

Läs mer i pdf:

Referat från möte med en kinesisk fredsdelegation