Canvas Kunskaps- och Pengabank för Icke-Våldsaktioner

CANVAS, Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies 6 040
Centrum för Tillämpat Ickevåld och Strategi (CTIS)
Grundare: Srđa Popović och Slobodan Dinovic
Grundades: 2003-2004, Belgrad, Serbien
Huvudkontor: Belgrad, Serbien
Srđa Popovic interviewed by Peter Pomerantsev, Senior Fellow at the Legatum Institute.

CANVAS är en KUNSKAPS- & PENGABANK för Icke-Våldsaktioner för regimskiften i länder vars regeringar inte passar USAs anspråk på världsherravälde. I Belgrad hade Slobodan Dinovic i oktober 1998 bildat Otpor i protest mot nya lagar för universitet och studentorganisationer. Det ledde till inbördeskrig och utländsk intervention. Tillsammans med Srđa Popovic grundande han CANVAS 2003 för att sprida ”ickevåldsmotstånd för att hävda mänskliga rättigheter och demokrati”.
Sedan starten har CANVAS med ekonomiskt och logistiskt stöd från USAs Stratfor (”SkuggCIA”) varit verksamma i ett femtiotal länder, som Georgien, Ukraina, Vitryssland, Azerbaijan, Iran, Zimbawe, Venezuela, Libanon, Tunisien, Egypten.
Källa canvasopedia.org. Se ”Where Weve Been”,”Canvas Successlist”, ”Ongoing Struggles”)
Publicerad 2012-08-01, Uppdaterad 2012-08-02,

”Canvas sprider kunskapen från varje ny revolution”
CANVAS sprider sin kunskap i olika medier, arbetsgrupper, böcker, Dvd och kursverksamhet. De har akademiska cv:n och håller kurser i strategi och organisering av ickevåldskamp på en lång rad utbildningsinstitutioner framför allt i USA: Harvard Kennedy School Of Law, Fletcher School of Law and Diplomacy, Boston, MA, John Hopkins, Columbia University, Rutgers, Colorado College, and Georgetown University, som tar emot ”studenter” från länder som behöver omstörtas.

2006 gav Popovic och två andra CANVAS-medlemmar – Slobodan Dinovic och Andrej Milivojevic – ut boken ”Ickevåldskamp: 50 grundsatser för att leda ickevåldskamp”. Srdja Popovic och CANVAS har fått flera utmärkelser i USA, bland andra the Paul Lauitzen Award for Human Rights (November 2010) och Jean Mayers Award av Tufts University (February 2016).

Revolution med humor och icke-våld
Popovic: Canvas erbjuder workshopar, böcker och filmer och predikar planering, icke-våld och humor. Popovic föreläser på Columbia University, talar på TED och förlöser kommande revolutioner, ständigt på resande fot och svår att få träffa. Därför får det bli en mejlintervju.

Hur har Canvas påverkat den arabiska våren?
”Vi tränade aktivister från Tunisien, Libanon och Egypten. Flera av ledarna var i Belgrad under 2009. De deltog i en workshop som om hur man ordnar demonstrationer utan våld, hur man reagerar på övergrepp från polis och militär, hur man övervinner rädsla och passivitet och hur man sprider detta vidare till andra i rörelsen.”

Finns andra organisationer som gör samma sak?
”Sedan kalla kriget finns många som arbetar med att sprida demokrati, de flesta av dem jobbar med oppositionspartier och etablerade grupper. Vi gör tvärtom, och riktar oss enbart till nybörjare, varav merparten är unga människor, ofta studenter.”

Hur finansieras Canvas?
”Vi tar inte emot pengar från regeringar, partier eller organisationer; det skulle urholka vår trovärdighet. Vår budget består av bidrag från privatpersoner och Canvas kostar inte särskilt mycket att hålla i gång. Vi är en liten, snabb, flexibel NGO (non-governmental organization, dvs icke regeringsanknuten i det land de verkar). Det gäller att få in lön för 4,5 personer, bekosta några workshoper och resor och betala hyra för ett 54 kvadratmeter stort kontor i Belgrad.”

Hur finansieras de blivande revolutionärernas resa till Belgrad?
”Vanligtvis av dem som anlitar oss. Och för det mesta är det både billigare och effektivare om vi i stället skickar två medarbetare från Belgrad, som då arrangerar workshopar på ort och ställe.”

Hur ser en typisk workshop ut?
”Den är i gång fem till sju dagar, klassen består av upp till 20 personer och leds av personer från Canvas med erfarenhet av demonstrationer. Vi delar med oss av det vi vet, resonerar ihop med deltagarna, spelar upp möjliga scenarier och visar alternativa sätt att reagera.”
Vad är det viktigaste ni erbjuder?
”Vår kunskap och erfarenhet av hur mycket vi kan åstadkomma utan våld, hur avgörande det är med planering och disciplin, vilka lågrisktaktiker som finns, hur mycket vi kan göra med humor.”

Vad är en lågrisktaktik?
”Vi kan till exempel slå på kastruller och grytor vid en viss tidpunkt runt om i staden. Alla deltar, ingen kommer att straffas, det blir en styrke-demonstration som hörs överallt.”
Hur kan ni använda humor?
”Vi kan till exempel placera ett stort fotografi på diktatorn på en trätunna och uppmana förbipasserande att slå på den med en käpp. Det väcker många skratt och blir ett dilemma för polisen: göra inget och framstå som svag eller konfiskera tunnan och framstå som löjlig.”

Hur känner folk till er?
”Canvas är numera ett internationellt varumärke, som den serbiska frihetsrörelsen Otpor också var. Vi började 2003 och har arbetat med grupper i 40 länder (se ovan, första stycket). Dessutom har Canvas gjort en film, Bringing down a dictator, som har setts av tiotusentals människor. Vidare säljer vi vår egen Nonviolent struggle: 50 crucial points, som många aktivister har läst. Den finns på 16 språk och har laddats ner över 20000 gånger enbart i Iran. När folk kontaktar oss vet de vad vi står för.

Du talar om ”ofullgågna revolutioner”? Vad är det?
”Det räcker inte att bli av med diktatorn. Det är bara första steget. Andra steget är att på demokratisk väg välja en regering. Det tredje att skydda det som har erövrats. Att förvandla en politisk rörelse till en vakthund är idealet, och efter revolutionen i Serbien startade Otpor en kampanj som gick ut på att påminna makthavarna om att vi granskar dem noga. Vi satte upp hundratals affischer runt om i Belgrad med bild på en bulldozer, revolutionens symbol, och med text riktad till makthavarna: Uppför er – vi håller er under uppsikt!”

Peter Pomerantsev, Canvasopedia.org
Något förkortade översättning Eva Björklund

PS. Boston Globe, She New York times, Thoughtful Campaigner, Turbulent London, Scientific American m fl har hyllat CANVAS, vars Popovic också upprätt på TEDs talarsow.