Svenska Västsaharakommittén: Nu är det fritt fram att erkänna Västsahara

Pressmeddelande efter omröstningen som ger Sverige plats i Säkerhetsrådet: 

I kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd har svenska politiker och diplomater hävdat att en ska rösta på Sverige därför att vi står för folkrätten, mänskliga rättigheter, jämställdhet och öppenhet.

Hanteringen av Västsaharafrågan visar på motsatsen. Av grumliga och delvis hemliga skäl sviker den svenska regeringen det mest jämställda folket i Afrika som enligt FN-beslut har rätt till självbestämmande. Istället har man gått den kungliga machodiktaturen i Marocko till mötes, den som vägrar FN:s Generalsekreterare tillträde och kastar ut stora delar av FN-missionen Minurso från den ockuperade delen av Västsahara.
Det viktigaste den svenska regeringen nu kan göra – när striden om platsen i finrummet är vunnen – är att rätta till misstaget och snarast effektuera det beslut om erkännande av den Västsahariska Demokratiska Republiken som Sveriges Riksdag och regeringspartiernas kongresser har fattat.

Stockholm den 28 juni 2016
Svenska Västsaharakommittén
Jan Strömdahl, ordförande
Kontakt: jfstromdahl@gmail.com, +4670 4388841