En picknick med Kvinnor för fred i Stockholm utanför FRAs anläggning på Lovön

I helgen hade Kvinnor för Fred i Stockholm en picknick på Lovön. Vi hamnade utanför FRA, Försvarets Radioanstalt, som bl a avlyssnar all datatrafik som passerar Sveriges gräns. Den brittiske journalisten Duncan Campbell, som studerar militär underrättelsetjänst, menar att avlyssningen på Lovön är en del av en omfattande övervakning av tele- och datakommunikation.

Sverige ingår i en globalavlyssningskedja, där installationerna på Lovön i Mälaren och Lerkil, söder om Göteborg, är centrala stationer. Sveriges kodnamn är SARDINE. Duncan Campbell, BBC-journalist, expert på avlyssning, besökte Sverige för ett antal år sedan. Han ansåg att vi i Sverige borde ha en egen Snowden som avslöjade dessa helt olagliga inskränkningar i den personliga integriteten. FNs generalförsamling antog för ett antal år sedan en resolution för att stärka de politiska och medborgerliga fri- och rättigheterna på Internet. Edward Snowden var tidigare NSA-anställd och avslöjade att NSA avlyssnar bl a tyska förbundskansler Angela Merkels och brasilianska presidenten Dilma Rouzeffs kanslier. Det avlyssningsstationerna på Lovön och Lerkil sysslar med är fr a avlyssning av kablar från Ryssland. Informationerna vidaresänds till GCHQ i Storbritannien och till NSA i USA.

Agneta Norberg, Global Network Against Nuclear Weapons and Power in Space.www.space4peace.org

Rekommenderade böcker i ämnet: The Puzzle Palace, Inside the National Security Agency, America´s most Secret Intelligence Organization, James Bamford, 1982, Body of Secrets-Anatomy of the Ultrasecret NATIONAL SECURITY AGENCY,NSA, James Bamford, 2001.