Världens längsta blockad

 

Tal 4 juli, på Stortorget i Stockholm

USAs utsvältningsblockad mot Kubas folk går nu mot sitt 60:e år, hårdare än någonsin. Den har kostat Kuba omkring 50 miljarder US dollar per år i förlorade intäkter och högre kostnader.

Och trots att hela världen fördömer detta brott mot folkrätten, drar USAs Trump åt tumskruvarna, inte bara mot Kuba utan mot det han kallar ”Tyranniets trojka” med Venezuela och Nicaragua. 

USAs ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba är världens längsta, och mest fördömda. USAs ekonomiska krig mot Kuba startade så fort revolutionen segrat. 1959 bombade USA kubanska sockerbruk och 1960 ströp USA både sin oljeexport till Kuba, och sockerimporten från Kuba. USA försökte också försvaga folk och odlingar med smittsamma sjukdomar. Isolerad från hela världen fick Kuba stöd av Sovjetunionen, räddades från svältkatastrof och fick skydd mot USAs invasionsplaner. 

Blockaden har pågått under 60 år, för att svälta ut kubanerna och störta regeringen, med modernt språkbruk: regimskifte. All världens handel med Kuba blockeras och utländska bolag som handlar med Kuba tvingas betala mångmiljonböter till USA. 

Med folklig uppslutning och Ryssland i ryggen kunde Kuba bygga upp ett socialistiskt samhälle och utveckla Kuba till ett välfärdssamhälle, fattigt men med gratis utbildning och hälsovård för alla och medellivslängd som Sveriges. Alla framsteg för ekologisk hållbarhet har gjort Kuba till en förebild för folk i Latinamerika och världen. 

Och ett hatobjekt för USA-regimen, som genom åren ägnat miljarder åt att köpa så kallade  ”dissidenter” i Kuba, för att med uppror utradera detta bevis på att en annan värld är möjlig. 

Kuba har å sin sida, efter Chávez tillträde, bidragit till välutbyggd hälsovård, utbildning och samhällsutveckling i Venezuela, som befriade hela folket från analfabetism, botbara sjukdomar och gråstarr. Chávez och Fidel blev 2000-talets stora befriare i Latinamerika och Karibien. Folkens maktövertagandet förde länderna samman i ett förbund som berövade USA mycket av sin makt i världsdelen.

Med Trump går USA nu till offensiv för att återta hela sin bakgård, Latinamerika och Karibien. Det var Obama som började, men lite smartare, han satsade på fredligt samarbete med Kuba, öppnade små luckor i blockaden, tillät USA-folk att resa till Kuba, och viss handel med Kuba, och infrastruktur för internet. Men det var en varg i fårakläder, syftet var att mjuka upp folk för regimskifte. Blockaden kompletterades med miljardbelopp i bidrag till antikubanska grupper i och utanför Kuba, för regimskifte.

EU följde Obamas exempel, normaliserade förbindelserna med Kuba, och inledde ömsesidigt samarbete. Sverige och andra länder skrev också egna samarbetsavtal med Kuba. 

Trump tillämpar också den gamla knölpåkspolitiken mot Venezuela och Nicaragua med våldsamma gatuupplopp och sabotage mot livsmedelsförsörjning, utbildning och hälsovård. 

Och skärper blockaden mot Kuba, täpper igen de hål som Obama öppnade, förföljer de fartyg och länder som handlar med Kuba. 

Efter att för ett par år sedan ha följt Obamas mjukare politik att lätta blockaden och öppnat handel och samarbete med Kuba, har Sverige nu följt Trump och gått emot EU som vill utvidga handeln och samarbete med Kuba. 

Detta är inte enda tecknet på undfallenhet inför USAs anspråk. Närmandet till NATO och Värdlandsavtalet med USA, och ”erkännandet” av USAs president för Venezuela, är andra. 

Vi är här nu för att protestera mot USAs omfattande och systematiska kränkningar mot folkens självbestämmande och mänskliga rättigheter. Och mot vår egen regerings medlöperi. 

Eva Björklund

Foto: Achim Rödner