Stor Kontinental Antiimperialistisk Solidaritetskonferens i Havanna 1-3 november

För Demokrati mot Nyliberalism,
För Oberoende, Fred, Rättvisa och Syskonskap mellan Folken

ICAP – Kubas Institut för Vänskap med Folken och CTC – Kubas Fackliga Centralorganisation inbjuder till detta möte tillsammans med Kubas avdelning inom Intellektuellas, Konstnärers och Sociala Rörelsers Nätverk till Mänsklighetens Försvar i samarbete med Kontinentala Rörelsen för Demokrati, mot Nyliberalism.

Kubas inbjudan är ett svar på den internationella solidaritetsrörelsens önskemål att landet ska fortsätta vara en samlingspunkt för de kämpande folken i Latinamerika och Karibien. Kubavänner från USA och Kanada har redan bestämt att vara i Havanna i november, liksom flera framstående internationella intellektuella som engagerat sig för folkens befrielse.

Vi hoppas att detta ska bidra till att motståndet bland vänsterkrafterna växer till så bred enhet som möjligt mot USA-imperialismens offensiv, samt stärker den militanta solidariteten med folkens krav på rättvisa. I dagsläget, som präglas av Trumpregeringens aggressivitet, ska vi söka nya vägar för att stärka solidariteten mellan världens kämpande folk, särskilt i vår egen världsdel.

Den växande fientligheten mot Kuba och andra länder i Amerika, den juridiska förföljelsen av progressiva ledare och det påtvingade återinförandet av nyliberalismen präglar den Nordamerikanska politiken mot Latinamerika och Karibien. Detta väcker de latinamerikanska och karibiska folkens kampanda.

Stödet från bland andra hundratals samhällskämpar, politiska ledare, intellektuella, bondeledare, kvinnor, ursprungsfolk samt solidaritetsaktivister blir en kolossal uppmuntran till det kubanska folkets hjältemodiga motstånd och beslutsamhet att besegra Helms-Burton lagens grymma blockad, samt jobba vidare på uppdateringen av vår ekonomiska och sociala utvecklingsmodell.

Inför den pessimism och uppgivenhet som råder i en del kretsar, kommer den antiimperialistiska solidaritetskonferensen att svara med stärkt kampanda och djup övertygelse om att Latinamerikas och Kubas folk kommer att kämpa vidare på vägen till sin andra och slutgiltiga befrielse.

Organisationskommittén för Kontinentala Antiimperialistiska Solidaritetskonferensen i Havanna 1-3 november, För Demokrati, Mot Nyliberalism ska präglas av Kubas traditionella gästfrihet och engagemang för oberoende, rättvisa, fred och syskonskap mellan folken. Konferensspråk engelska och spanska, med simultantolkning.

Intresserade uppmanas att gå in på länken och anmäla sig, där finns uppgifter om hotell/förläggning:

Formulario de Inscripción


Anmälan går att skickas till enc.jornada2019@gmail.com, med kopia till AMISTUR direccion@amistur.cu and comercial@amistur.cu

Maila gärna Eva Björklund när ni har anmält er!

Översättning Eva Björklund 2019-09-02