Operation Självklar Beslutsamhet

Så heter USAs krig mot ISS i Irak och Syrien. Det var den 17 oktober 2014 som USAs försvarsdepartement formellt satte upp – ”Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve”, med mottot ”Ett uppdrag, många nationer”. Målet är att på utpekade områden i Irak och Syrien skapa förutsättningar för fortsatta operationer för att öka den regionala stabiliteten och formalisera den redan pågående militära invasionen mot ISIS.”
Källa https://www.inherentresolve.mil

”Koalitionen kräver avspänning i Irak. Vi uppmanar alla sidor att minska spänningarna och stoppa våldet. Döda och sårade civila och i Iraks säkerhetsstyrkor är mycket oroande. Vi tror att lugna, offentliga demonstrationer utgör ett grundläggande inslag i alla demokratier, där finns ingen plats för dessa demonstrationer. Vi räknar med de Irakiska Säkerhetsstyrkorna beskydd. Dagen explosioner i Internationella Området utreds nu, vi uppskattar Irakiska Säkerhetsstyrkorna snabba svar. Ingen av Koalitionens anläggningar drabbades.”
Källa: Col. Myles B. Caggins III, Coalition Spokesman.

Foto: Bagdad, Irak 20191003

Referat och översättning Eva Björklund